Započela izrada Nacionalnog plana jačanja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja.

Započela izrada Nacionalnog plana jačanja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja.
Udruga Sunce u sklopu projekta ”Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi” (ProPARK/BfN) koordinira izradu Nacionalnog plana jačanja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja. Relevantni i aktivni sudionici u području upravljanja zaštićenim područjima s posebnim interesom na temu jačanja kapaciteta okupljeni su u Radnu skupinu (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, predstavnici Javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode, kao i županijskih javnih ustanova). Uloga Radne skupine je stručni doprinos procesu izrade Plana, kao i pružanje podrške njegovom priznavanju i usvajanja od strane nadležnih institucija.
Prvi sastanak Radne skupine održan je od 11. – 12.09. u Zagrebu uz sudjelovanje 13 članova Radne skupine, projektnog tima i Udruge Sunce. Glavni ciljevi sastanka su bili sljedeći:
• analiza postojećeg stanja vezanog za edukaciju djelatnika unutar sektora zaštite prirode;
• oblikovanje glavnih pravaca i ciljeva jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima u Hrvatskoj.
Na kraju prvog sastanka postignut je dogovor o daljnjim koracima u razvoju plana i potencijalnim scenarijima za njegovo praktično usvajanje. Sljedeći sastanak radne skupine održat će se u ožujku 2015.
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET