Zaštita mora

dupin

Utjecaj čovjekovih aktivnosti na Zemlju, preciznije na njenu biosferu toliki je da bez imalo sumnje možemo reći kako živimo na planetu čijim ekosustavima dominiraju ljudi. Ekosustavi koji nisu pod nekim oblikom antropogenog utjecaja više ne postoje, a svjetska mora ne samo da nisu iznimka već su posebno ranjiva jer se često tretiraju kao svojevrsni rezervoari neiscrpnih zaliha.

Iz tog razloga još u prošlom stoljeću postaje jasno da more, uključujući estuarije, poluzatvorena mora, obalne vode i otvorene oceane, velikom brzinom gubi bioraznolikost i pokazuje promjene u funkcioniranju ekosustava.

Brojne su antropogene prijetnje bioraznolikosti mora koje se pojavljuju na različitim vremenskim i prostornim razinama, od lokalnih kratkotrajnih zagađenja do dugotrajnih regionalnih utjecaja ribolova, eutrofikacije, klimatskih promjena, introduciranih vrsta i drugih poremećaja.

Za razliku od kopnenih ekosustava, gdje je gubitak staništa osnovni razlog smanjivanju populacija i nestanku vrsta, prekomjerno iskorištavanje prepoznato je kao glavna prijetnja bioraznolikosti mora  do te mjere da možemo zaključiti kako čovjek, kao dominantni morski predator sustavno proždire morske organizme do izumiranja.

Kraj Kamika

 Neke od mogućih posljedica antropogenih pritisaka na morski okoliš:

  • Ekonomski gubitci kroz nezaposlenost i smanjenu produktivnost
  • Drastično smanjenje broja jestivih morskih organizama
  • Izumiranje vrsta koje su potencijalni izvor novih lijekova
  • Smanjena mogućnost odgovora ekosustava na promjene, kako prirodne tako i antropogene
  • Ubrzanje globalnih klimatskih promjena
  • Socijalna i politička nestabilnost

Rezultati takvog ponašanja imaju široke socijalne, ekonomske i biološke posljedice koje nadilaze nacionalne i regionalne granice, a uspješno se mogu riješiti samo suradnjom  na međunarodnom nivou i unutar globalnih okvira. Međutim, istovremeno treba imati na umu da globalne inicijative ne mogu biti zamjena za lokalna konzervacijska nastojanja, nacionalnu regulaciju i regionalnu suradnju u zaštiti mora.

Sunce smatra da čovjek mora koristiti resurse i mogućnosti koje nudi morski okoliš tako da istodobno štiti ekološke procese i sustave. To je temelj održivog razvoja i može se postići samo prihvaćanjem odgovarajućih načina upravljanja.Stoga su naša nastojanja usmjerena prema uspostavi i provedbi efikasnih planova upravljanja zaštićenim morskim područjima i područjima Natura 2000 mreže na moru, razvijanju i unapređenju stručnih kapaciteta zaposlenika u sektoru zaštite mora u Hrvatskoj i regiji, provođenju kartiranja i praćanje stanja morskih vrsta i staništa, lobiranju za donošenje boljih zakonskih mjera za zaštitu mora i upravljanje resursima mora te edukaciji i informiranju javnosti o procesima vezanim za očuvanje morskog okoliša.

Uspješno i održivo upravljanje svjetskim morima zahtijeva široki, transdisciplinarni pristup koji može integrirati prirodne i društvene znanosti sa procesom donošenja zakonske regulative, a mora biti temeljen na čvrstoj znanstvenoj osnovi.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET