Završena provedba projekta “Odgovorno za prirodu”

U prosincu 2017. godine uspješno je završena provedba dvogodišnjeg projekta Udruge Sunce „Odgovorno za priroduu suradnji s partnerima Udrugom BIOM, Društvom Marjan, Ekonomskim fakultetom Split, te Pravnim fakultetom Split kao suradnikom na projektu.

Provođenjem brojnih projektnih aktivnosti projektni partneri radili su na postizanju općeg cilja projekta, odnosno povećanju razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim resursima u Hrvatskoj.

Dio provedenih aktivnosti i projektnih rezultata vidljiv je i u publikacijama izrađenim kroz projekt. U nastavku donosimo poveznice s kojih se navedene publikacije mogu preuzeti u pdf formatu:

Uspješnu zaštitu prirode moguće je postići jedino uz aktivan angažman svih članova društva te osobito lokalne zajednice koja živi u zaštićenom području.

Jedino sagledavanjem i uvažavanjem komentara i mišljenja javnosti te pružanjem povratne informacije, moguće je graditi povjerenje javnosti u provedbu ovih postupaka te podići razinu kvalitete sudjelovanja javnosti u okolišnim postupcima.

Park šuma Marjan predstavlja najvredniji dio prirode u gradu Splitu i njezina površina se ne smije smanjivati zbog usluga koje ona pruža svim
stanovnicima grada Splita i ostalim posjetiteljima. Zaštita i upravljanje Park šumom Marjan trebaju biti usmjereni na održavanje i unaprjeđenje svih usluga ekosustava u Park šumi.

Tagovi: