Završen Seminar za mlade

Udruga Sunce u ožujku 2015. godine organizirala je Seminar  „Aktivno sudjelovanje mladih u zaštiti prirode i okoliša te održivom razvoju“. Sudionici seminara su bili studenti/studentice (FFSTKTF, BEM i EFST) i mlade nezaposlene osobe, a radionice su uključile 20 sudionika.

Cilj seminara je bio educirati mlade ljude, motivirati ih i potaknuti na ekološki odgovorno ponašanje i aktivno građanstvo.

Seminar za mlade sastojao se od 3 jednodnevne radionice i 1 dvodnevne radionice sa sljedećim temama:

1. Zdrava hrana –kemijsko onečišćenje hrane/ Aktivno sudjelovanje, 07.03.2015.

Voditeljica radionice: Dada Lerotić

2. Zaštita prirode/Aktivno sudjelovanje, 21.03.2015.

Voditeljica radionice: Margita Radman

3. Otpad i kompostiranje/Aktivno sudjelovanje, 14.03.2015.

Voditeljica radionice: Dada Lerotić

4. Upravljanje projektnim ciklusom i izrada projektnih prijedloga, 27. i 28.03.2015.

Voditeljica radionica: Gabrijela Medunić-Orlić

Projekt je u šk.god. 2013./2014. sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a u 2014./2015. i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Seminar za mlade dio je dvogodišnjeg projekta “Sudjeluj u održivom razvoju”  Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Projekt se provodi u partnerstvu s njemačkom institucijom Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU), a financira ga njemačka zaklada Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).