ZAPOŠLJAVAMO Stručnog suradnik/ca na programu Zaštite prirode

Prirodoslovnog si obrazovanja, zanima te zaštita prirode, posebice zaštita mora, voliš terenski rad i putovanja, ali se ne bojiš ni dosadne administracije koja prati EU projekte, ovog puta tražimo upravo tebe!

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto “Stručni suradnik/ca na programu Zaštite prirode”

Novog zaposlenika/icu zapošljavamo u radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 3 mjeseca), zamjena za rodiljni dopust, a u slučaju potreba za povećanjem tima moguć je i produžetak ugovora.

Zaposlenik/ica će raditi na projektima i uslugama vezanim za istraživanje i zaštitu mora i priobalja, ali nije isključen ni rad na ostalim tematikama zaštite prirode i okoliša. Očekuje se spremnost na češći terenski rad i putovanja, uključujući i inozemstvo, kao i spremnost za rad na izradi različitih izvješća i pripremi administrativne dokumentacije za provedbu i izvještavanje projekata.

Opis radnog mjesta

 • Asistira voditelju/ici programa u provedbi aktivnosti programa i vezanih projekata.
 • Priprema i organizira sastanke, radionice, predavanja i treninge predviđene projektima i aktivnostima programa.
 • Organizira i sudjeluje u provedbi javnih i drugih događanja kao što su sastanci, radionice, izložbe, predavanja i sl., priprema izvještaje o provedenom.
 • Izrađuje, prikuplja i distribuira odgovarajuću dokumentaciju uključujući zapisnike sastanka i izvještaje provedenih aktivnosti te studije na hrvatskom i ovisno o zahtjevima projekata na engleskom jeziku.
 • Sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnih istraživačkih poslova, pohrani i obradi podataka.
 • U suradnji s voditeljem/icom programa koordinira rad volontera na programu te rad studenata uključenih u stručnu praksu i/ili društveno korisno učenje.
 • Sudjeluje u izradi komunikacijskih, informativnih i edukacijskih materijala.
 • Održava listu kontakata s medijima, kontaktira medije s ciljem prezentacije aktivnosti programa, te vodi press clipping programa.
 • Priprema izvještaje i priloge za medije o programskim aktivnostima i projektima, web stranicu Udruge i po potrebi za ostale srodne web stranice.
 • Sudjeluje u izradi evaluacijskih alata i obradi nalaza, redovno i prema potrebi.
 • Prati zakonodavstvo, stručnu literaturu i istraživanja relevantna za program i pojedine aktivnosti.
 • Održava kontakte s dionicima i partnerima programa te u koordinaciji s voditeljem/icom programa sudjeluje u uspostavi novih partnerstva u zemlji i inozemstvu.
 • Asistira u pripremi financijskih i narativnih izvještaja.
 • Sudjeluje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge i programa.
 • Obavlja svakodnevne administrativne i uredske poslove.

Uvjeti

 • VSS prirodoslovnog usmjerenja.
 • Minimalno godina dana radnog staža, prednost iskustvo rada na poslovima sličnim ponuđenom radnom mjestu te sličnoj tematici.
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskom jeziku.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).
 • Ronilačka dozvola (aktivan/na ronilac), prednost CMAS R** kategorija i više, ili ekvivalent prema drugim školama.

Prednosti

 • Formalna i neformalna edukacija vezana za istraživanje i zaštitu mora.
 • Iskustvo terenskog istraživačkog rada vezanog za zaštitu mora.
 • Iskustvo u izradi stručnih i znanstvenih radova te strateških dokumenata vezanih za zaštitu mora i/ili zaštitu prirode.
 • Iskustvo sudjelovanja u projektima financiranim iz EU fondova.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva.
 • Poznavanje sektora zaštite prirode u Hrvatskoj.

Traženi profil kandidata

 • Senzibilitet za probleme zaštite okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode, posebice zaštiti mora.
 • Spremnost na česti terenski rad, putovanja te prilagodljivost iznenadnim rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine.
 • Odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.

Što mi nudimo

Odabrani kandidat/kinja raditi će s osobama s višegodišnjim iskustvom u zaštiti prirode, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima. Budućem zaposleniku/ici nudimo dinamično i poticajno radno okruženje, rad na međunarodnim projektima vezanim za zaštitu mora, mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz zaštitu prirode, posebice istraživanje i zaštitu mora,  mogućnost umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na treninzima, radnim tijelima, sastancima i radionicama.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na engleskom jeziku, do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Datum objave natječaja: 4. travnja 2019.

Rok za podnošenje prijave je 22. travnja 2019.

Početak rada je 27. svibnja 2019.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Tročlana komisija pročitati će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrati će maksimalno do 6 kandidata/kinja za ulazak uži krug, a s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju.  Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

 

 

Tagovi: