Zapošljavamo stručnog suradnika/cu na Programu zaštite prirode

Zapošljavamo stručnog suradnika/cu na Programu zaštite prirode

Prirodoslovnog si ili biotehničkog obrazovanja, zanima te zaštita prirode i problematika ribarstva, želiš dati svoj doprinos održivom korištenju morskih resursa? Voliš putovanja i komunikaciju s različitim profilima ljudi, dugoročno se vidiš u dinamičnom i otvorenom timu usmjerenom postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode, razvoju svakog pojedinca unutar tima i organizacije u cjelini?

Ovaj put tražimo upravo tebe!

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto “stručni suradnik/ca na Programu zaštite prirode”

 

Prijave na natječaj zaprimamo od 30. rujna 2019.

Novog zaposlenika/cu zapošljavamo u radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 3 mjeseca), uz mogućnost produljenja ugovora te daljnjeg unaprjeđenje na mjesto voditelja/ice projekata.

Zaposlenik/ca će raditi na projektima i uslugama vezanim za zaštitu prirode, s naglaskom na zaštitu mora i priobalja. Zaposlenik/ca će u prvoj fazi prvenstveno biti angažiran na projektima vezanim za procjenu i smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske ptice (Projekt Life Artina http://www.lifeartina.eu/) te uspostavu zajedničkog upravljana u ribarstvu (co-management) na području Velebitskog kanala, PP Telašćica i PP Lastovsko otočje (Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemljuhttp://www.wwfadria.org/projekti/more/projekt_uspostava_modela_zajednikog_upravljanja_malim_gospodarskim_ribarstvom_u_sredozemlju_/ ).

Zaposlenik/ca će se uključivati i u aktivnosti izrade strateških dokumenata u zaštiti prirode (planovi upravljanja, akcijski planovi i sl.) te terenska istraživanja podmorja (kartiranja morskih vrsta i staništa, monitoring), sukladno trenutnim znanjima i kompetencijama te znanjima i vještinama koje će stjecati tijekom rada u Udruzi.

Prednost će se dati kandidatima s poznavanjem tematike ribarstva, interesom za daljnjim usavršavanjem u ovom području, posebice u kontekstu zaštite prirode. Od kandidata se traži komunikativnost, strateško promišljanje te spremnost za rad u različitim okruženjima i s različitim skupinama dionika.

Očekuje se spremnost na česta putovanja, uključujući inozemstvo, kao i spremnost za rad na izradi različitih izvješća i pripremi administrativne dokumentacije za provedbu i izvještavanje projekata.

Opis radnog mjesta prema Odluci o sistematizaciji radnih mjesta i plaća zaposlenika Udruge Sunce

 • Asistira voditelju/ici programa u provedbi aktivnosti programa i vezanih projekata.
 • Priprema i organizira sastanke, radionice, predavanja i treninge predviđene projektima i aktivnostima programa.
 • Organizira i sudjeluje u provedbi javnih i drugih događanja kao što su sastanci, radionice, izložbe, predavanja i sl., priprema izvještaje o provedenom.
 • Izrađuje, prikuplja i distribuira odgovarajuću dokumentaciju uključujući zapisnike sastanka i izvještaje provedenih aktivnosti te studije na hrvatskom jeziku i ovisno o zahtjevima projekata na engleskom jeziku.
 • Sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnih istraživačkih poslova, pohrani i obradi podataka.
 • U suradnji s voditeljem/icom programa koordinira rad volontera na programu te rad studenata uključenih u stručnu praksu i/ili društveno korisno učenje.
 • Sudjeluje u izradi komunikacijskih, informativnih i edukacijskih materijala.
 • Održava listu kontakata s medijima, kontaktira medije s ciljem prezentacije aktivnosti programa, te vodi press clipping programa.
 • Priprema izvještaje i priloge za medije o programskim aktivnostima i projektima, web stranicu Udruge i po potrebi za ostale srodne web stranice.
 • Sudjeluje u izradi evaluacijskih alata i obradi nalaza, redovno i prema potrebi.
 • Prati zakonodavstvo, stručnu literaturu i istraživanja relevantna za program i pojedine aktivnosti.
 • Održava kontakte s dionicima i partnerima programa te u koordinaciji s voditeljem/icom programa sudjeluje u uspostavi novih partnerstva u zemlji i inozemstvu.
 • Asistira u pripremi financijskih i narativnih izvještaja.
 • Sudjeluje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge i programa.
 • Obavlja svakodnevne administrativne i uredske poslove.

Uvjeti

 • VSS prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • Minimalno godina dana radnog staža, prednost iskustvo rada na poslovima sličnim ponuđenom radnom mjestu te sličnoj tematici.
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskom jeziku.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti

 • Formalna i neformalna edukacija vezana uz ribarstvo i zaštitu prirode.
 • Poznavanje sektora zaštite prirode u Hrvatskoj.
 • Poznavanje sektora ribarstva.
 • Iskustvo u izradi stručnih i znanstvenih radova te strateških dokumenata, posebice onih vezanih za zaštitu mora i/ili zaštitu prirode.
 • Iskustvo sudjelovanja u projektima financiranim iz EU fondova.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva.

Traženi profil kandidata

 • Senzibilitet za probleme zaštite okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode.
 • Izražen odgovoran odnos prema okolišu u svakodnevnom životu.
 • Spremnost na česti terenski rad, putovanja te prilagodljivost iznenadnim rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine.
 • Odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.

Što mi nudimo

Odabrani kandidat/kinja radit će s osobama s višegodišnjim iskustvom u zaštiti prirode i okoliša, zaštiti i očuvanju mora, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima. Budućem zaposleniku/ci nudimo rad u dinamičnom i poticajnom timu. Radno okruženje usmjereno je ka rastu, razvoju i jačanju svakog člana tima te jačanju vještina i znanja kao i stjecanju novih, posebice onih vezanih uz zaštitu prirode i  mora.  Rad na međunarodnim i nacionalnim projektima, aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode kroz civilni sektor, suradnja s dionicima i umrežavanje, sudjelovanje na brojnim treninzima, sastancima i radionicama samo su neka od obilježja ovog dinamičnog posla.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na engleskom jeziku, do maksimalno 800 riječi, koje opisuje do sada stečene vještine i znanja relevantna za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad u Udruzi, a na navedenim poslovima te osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu info@sunce-st.org.

Službeni početak podnošenja prijava: 30. rujna 2019.

Rok za podnošenje prijave: 14. listopada 2019.

Početak rada je studeni 2019.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Tročlana komisija pročitat će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će maksimalno do 6 kandidata/kinja za ulazak uži krug, s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju.  Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET