Zapošljavamo na radno mjesto:  Administrativni/a financijski/a suradnik/ica – pripravnik/ica

Radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 3 mjeseca) s mogućnošću produženja ugovora.

Opis radnog mjesta

 • Pruža podršku za administrativne poslove: pisana, telefonska, elektronska  korespondencija, arhiviranje projektne dokumentacije, vođenje administracije i arhive.
 • U suradnji s voditeljicom financija i administrativnom financijskom suradnicom priprema i vodi propisane pomoćne poslovne knjige: knjiga blagajne, knjiga putnih naloga, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga zaposlenika, knjiga deviznih računa, knjiga protokola s ostalim zaposlenicima, evidencija ugovora.
 • Obavlja provjeru i plaćanje računa.
 • Sudjeluje u pripremi  financijske dokumentacije za knjigovodstveni servis (usluge i projekti) i pojedine donatore.
 • Sudjeluje u pripremi materijala za izradu programskih i financijskih izvještaja u skladu sa zahtjevima donatora i potpisanim ugovorima.
 • Priprema formulare za vođenje kalendarskih aktivnosti (evidencija radnog vremena, raspored odsustva iz ureda i dr.), vodi mjesečnu evidenciju o radnim satima zaposlenika te izrađuje zbirni godišnji pregled za potrebe daljnjih analiza opterećenja zaposlenika i planiranja.
 • Administrira organizacijske aktivnosti (vođenje evidencije članova, loko vožnja, evidencija održavanja službenog vozila).
 • Vodi evidenciju uredskih troškova i isplaćenih mjesečnih plaća zaposlenicima.
 • Obavlja poslove obrade i arhiviranja podataka, podjele informacija među zaposlenicima, te druge pomoćne poslove (fotokopiranje, skeniranje i sl.).
 • Provodi inventuru imovine i odgovara za inventar, vodi evidenciju o korištenju imovine.
 • Nabavlja i prati potrošnju uredskog materijala, vodi brigu o održavanju ureda, odgovorna je za komunikaciju i organizaciju rada dobavljača i podugovorenih
 • Pruža podršku voditeljima/icama programa/odjela/projekata i usluga u pripremi, provedbi i administriranju projektnih aktivnosti.
 • Obavlja logističke poslove vezane uz projektne aktivnosti i aktivnosti usluga
  • rezervacija smještaja, putovanja, obavještavanje korisnika i sl. usluge
  • nabava
  • podrška voditeljima projekta/odjela/programa i usluga u organizaciji događanja.
  • sudjelovanje u pripremi dokumentacije za slanje ponuda naručiteljima prilikom natječaja za usluge.
  • sudjeluje u pripremi dokumentacije prilikom ugovaranja projekta (čišćenje proračuna).
 • Praćenje stanja prihoda i rashoda vezanih uz provedbu usluga, cash flow-a te izračun dobiti ili gubitka u suradnji s voditeljicom financija, administrativnom financijskom suradnicom, izvršnom direktoricom i voditeljima/icama usluga.
 • Prati financijske, pravne i porezne aspekte u poslovanju udruga.
 • Obavlja poslove vezanie uz zaštitu na radu.
 • Odgovara za obavljanje poslova koje mu/joj povjere voditelji/ce programa/odjela/projekata, voditelj/ica financija i izvršni/a direktor/ica uz njihovu podršku i superviziju.
 • Pruža podršku u upravljanju glavnim računom elektronske pošte Udruge kao i u komunikaciji putem info e-maila te u praćenju relevantnih lista elektronske pošte.
 • Otpremanje izlazne pošte i protokoliranje ulazne prema utvrđenom dogovoru s ostalim zaposlenicima.           

Uvjeti

 • VSS/VŠS/SSS ekonomskog usmjerenja.
 • Odlično poznavanje rada na računalu (MS Office) te posebno MS Excel.
 • Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.

Prednosti

 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru.
 • Poznavanje principa okolišno odgovornog ponašanja.
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Traženi profil kandidata

 • Osjetljivost na pitanja zaštite okoliša, očuvanja prirode i održivog razvoja.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih znanja i vještina.
 • Dobre organizacijske, logističke i operativne vještine.
 • Dobre komunikacijske vještine.
 • Komunikativnost, upornost, strpljivost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila.
 • Izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost.
 • Sposobnost za simultani rad na nekoliko projekata.
 • Spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu.
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja.
 • Spremnost na uvođenje promjena koje rezultiraju većom okolišnom odgovornošću.
 • Spremnost na putovanja u RH i inozemstvo.

Što mi nudimo:

Odabrani kandidat/kinja raditi će s osobama s višegodišnjim iskustvom rada na financijsko-administrativnim te računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima u neprofitnim organizacijama.

Budućem djelatniku/ici nudimo:

 • mogućnost usvajanja specifičnih znanja i vještina u računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • stjecanje iskustva rada u civilnom sektoru,
 • mogućnost usvajanja znanja i vještina u izvještavaju EU projekata te projekata financiranih od strane međunarodnih organizacija, iz državnog / županijskog i/ili gradskog proračuna te od ostalih pravnih osoba,
 • mogućnost usavršavanja i sudjelovanja na aktivnostima poput treninga, radionica i seminara u RH i EU,
 • dinamično i poticajno radno okruženje,
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.


Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 15.1.2024.

Očekivani početak rada je u veljači 2024.


Postupak odabira kandidata/kinje: 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete

odabrati će maksimalno do 8 kandidata/kinja za ulazak u uži krug s kojima će se provesti testiranje, a potom i razgovori. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 21.12.2023.