Tražimo suradnika/suradnicu – edukatora/edukatoricu na stručno usavršavanje

Udruga Sunce objavljuje natječaj za primanje na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Suradnik/suradnica – edukator/edukatorica.Volite li rad s djecom i mladima? Imate li osnovna znanja iz zaštite prirode i okoliša? Volite li boraviti u prirodi i kreativna ste osoba? Prijavite se za rad u našem timu i zajednički doprinesimo ostvarivanju vizije Udruge Sunce.

Udruga Sunce traži osobu za rad na području edukacije djece i mladih o zaštiti prirode i okoliša. Tražimo kreativnu osobu koja bi primjenjivala participativnu metodologiju rada koja omogućuje aktivno uključivanje sudionika i iskustveno učenje, osmišljavala novi i unaprjeđivala postojeći edukativni program.
Odabrana osoba primit će se na jednogodišnje stručno usavršavanje koje započinje od 11.11.2013., a temeljem potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Potrebni uvjeti i kvalifikacije za prijavu na program

 • zvanje: VSS prirodnog ili društvenog usmjerenja
 • izražen interes za rad sa djecom (učenici osnovnih i srednjih škola i predškolski uzrast) i osobni razvoj u tom smjeru,
 • interes za tematiku zaštite okoliša i prirode,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • dobre organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost te sklonost timskom radu,
 • poštivanje principa ekološki odgovornog ponašanja u svakodnevnom životu.
Prednosti:
 • VSS pedagoškog usmjerenja,
 • dodatno pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili iskustvo u radu s djecom,
 • poznavanje tematike zaštite okoliša i prirode
 • prethodno iskustvo u provođenju edukacije, naročito djece i mladih,
 • položen ispit za turističkog pratitelja ili turističkog vodiča,
 • vozačka dozvola.
Zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati do 03.11.2013.., isključivo na e-mail i[email protected].
Prijava treba sadržavati životopis i pismo motivacije. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima prvog kruga natječaja, a s kandidatima odabranim u uži krug provesti će se razgovor.