Zapošljavamo na radno mjesto: Stručni suradnik/ica u Odjelu za komunikaciju i zagovaranje

Pridružite se uspješnom timu Sunca, jednoj od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj te doprinesite zaštiti okoliša i očuvanju prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Stručni suradnik/ica u Odjelu za komunikaciju i zagovaranje

Sunce je nevladina organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Opis radnog mjesta

Radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 6 mjeseci) s mogućnošću produženja ugovora.

Radno mjesto uključuje:

 • vođenje projekta Zeleni telefon, koordinaciju rada Sunca u okviru Mreže Zelenih telefona RH
 • koordinaciju studenata/volontera/zaposlenika koji rade na projektu Zeleni telefon te sudjelovanje u rješavanju složenijih slučajeva po potrebi u suradnji s drugim odjelima Sunca, vanjskim suradnicima i odvjetničkim uredom.

Praktični rad na projektu Zeleni telefon uključuje:

 • zaprimanje poziva na Zeleni telefon;
 • pružanje savjeta o problemima u okolišu i prirodi te problemima okolišne politike korisnicima Sunca i/ili građanima;
 • pokretanje upravnih postupaka prema nadležnim tijelima;
 • po potrebi terenski obilazak i fotografiranje slučajeva;
 • izradu web-članaka za Sunce i medije te objava na društvenim mrežama, o slučajevima Zelenog telefona;
 • obradu slučajeva i izradu statističkih izvještaja;
 • sudjelovanje kao stručnog suradnika u zagovaračkim projektima i aktivnostima;
 • koordinaciju/sudjelovanje u izradi nacrta službenih očitovanja (position statementa) i stavova o politikama (policy papera) te njihovo promoviranje po potrebi;
 • sudjelovanje u praćenju donošenja i provedbe okolišnog zakonodavstva te zakonodavstva važnog za rad servisa Zeleni telefon te rada i djelovanja civilnoga društva;
 • praćenje utjecaja zagovaračkih aktivnosti te izradu preporuka za unaprjeđenje;
 • praćenje stručne literature, primjera dobre prakse, istraživanja i zakonodavstva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini vezano uz teme i politike važne za rad servisa Zeleni telefon;
 • komunikaciju s nacionalnim i međunarodnim dionicima i partnerima oko provedbe gore navedenih aktivnosti;
 • sudjelovanje u pripremi prijedloga projekata usmjernih na zagovaranje, Zeleni telefon i sudjelovanje javnosti;
 • organizaciju i sudjelovanje u javnim izlaganjima (okrugli stolovi, tribine, seminari, radionice itd.);
 • sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih mreža kojih je Sunce član;
 • provođenja ostalih zadataka utvrđenih projektima i radom timova prema potrebi organizacije.

Specifični poslovi ovisni o struci odabranog kandidata

Pravnik

 • sudjeluje u pravnim poslovima Sunca;
 • zastupa Sunce sukladno danoj punomoći odgovornih osoba;
 • samostalno zastupa Sunce tijekom upravnih postupaka i upravnih sporova iz oblasti zaštite okoliša;
 • samostalno zastupa udruge pred međunarodnim tijelima i sudovima;
 • sudjeluje kao stručni suradnik u projektima i aktivnostima za zagovaranje i pravo okoliša;
 • vodi stručne poslove Sunca s pravnom tematikom; priprema prijedloge normativnih akata u zagovaračkim poslovima Sunca, prati zakone i upozorava na zakonodavne promjene bitne za Sunce;
 • priprema nacrte novih te izmjene i dopune postojećih pravnih akata Sunca.

Politolog

 • analizira javne politike iz područja djelovanja Sunca i upozorava na bitne zakonodavne promjene;
 • blisko surađuje i pruža podršku voditeljima odjela u pitanjima javnih politika iz područja nacionalnog i međunarodnog djelovanja Sunca;
 • osmišljava i organizira društveno-istraživački rad u suradnji s voditeljima odjela i izvršnom direktoricom prema specifičnim aktivnostima pojedinih projekata i/ili potrebama Sunca.

Odgovornost:

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti;
 • minimalno tri godine iskustva u upravljanju projektima i/ili zagovaračkim i/ili pravnim poslovima;
 • znanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, snalaženje u različitim aplikacijama);
 • pisano i usmeno znanje hrvatskog i engleskog jezika.

Mjesto rada: Split, putovanje prema potrebi.

Prednosti:

 • rad ili volontiranje u sektoru civilnog društva
 • iskustvo rada i/ili poznavanje sektora zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj
 • poznavanje principa djelovanja i aktera civilnog društva u RH i EU
 • edukacija iz izrade projektnih prijedloga i upravljanja projektnim ciklusom
 • iskustvo rada s osobama različitih profila
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Traženi profil kandidata:

 • senzibilitet za probleme zaštita okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode i okoliša
 • težnja interdisciplinarnosti te korištenju znanja iz prava ili politologije u široj perspektivi
 • interes i motivacija za poslove koji nisu isključivo pravne tematike
 • interes za upravljanje projektima i timovima
 • sposobnost za istovremeni rad na više tema/projekata
 • komunikacijske vještine, strpljivost u komunikaciji s različitim profilom korisnika
 • organizacijske, logističke i operativne vještine
 • upornost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju
 • spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost
 • spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu
 • spremnost na učenje i usvajanje novih vještina
 • ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja
 • spremnost na povremena putovanja u RH i inozemstvo.

Što mi nudimo:

Izabrani kandidat/kinja radit će u dinamičnom, kreativnom i fleksibilnom radnom okruženju uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u zagovaranju, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima u zaštiti prirode i okoliša. Nudimo mogućnost rada na zagovaranju za unaprjeđenje nacionalnih i međunarodnih javnih politika usmjerenih ka zaštiti i očuvanju okoliša. Istovremeno, koordiniranjem rada servisa Zeleni telefon, jedinstvenog nacionalnog servisa za zaprimanje okolišnih prijava građana, nudimo mogućnost upoznavanja i sudjelovanja u rješavanju konkretnih okolišnih problema s kojima se susreću naši građani.

Tijekom rada osoba će imati mogućnost usvajanja novih znanja i vještina iz širokog područja zaštite prirode i okoliša, kao i sudjelovanja javnosti. Nadalje, imat će mogućnost nacionalnog i međunarodnog umrežavanja sudjelovanjem na treninzima, sastancima, radionicama i konferencijama te sudjelovanjem u radu nacionalnih i međunarodnih mreža.

S izabranim kandidatom sklopit ćemo ugovor o radu na puno radno vrijeme na određeno vrijeme s mogućnošću produženja ugovora. Probni je rok 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • pismo motivacije, do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja povezanih s navedenim radnim mjestom, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo e-poštom na adresu [email protected].

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave traje do 15. travnja 2024.

Očekivani je početak rada u svibanju 2024.

Postupak odabira kandidata/kinje:

Tročlana komisija pročitat će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrati maksimalno 8 kandidata/kinja za ulazak uži krug. S odabranim kandidatima/kinjama provest će se razgovori te, u slučaju potrebe, provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i mogućem razgovoru biti obaviješteni e-poštom.

Datum objave natječaja: 28. ožujka 2024.

Tagovi: