Spremni za još dvije volonterske akcije!

Spremni za još dvije volonterske akcije!

Početkom ožujka održana je posljednja edukativna radionica u sklopu projekta VOLontIraj za PRIRODU! VOLontIraj za SEBE! Projekt traje do rujna 2019. godine i imao je dva ciklusa edukacije i volonterskih akcija s učenicima Obrtne tehničke škole u Splitu, Srednje škole Ivana Lucića u Trogiru i Centra za pružanje usluga u zajednici Split.

Naše edukatorice iz Udruge Sunce i Lige za prevenciju ovisnosti osmislile su i provele ukupno tri radionice u svakom ciklusu – o volontiranju, o zaštićenim područjima prirode i o društvenim vještinama. Sve radionice, čiji je cilj pripremiti učenike za sudjelovanje u volonterskim akcijama u zaštićenim područjima prirode, realizirane su kroz participativne metode rada. Tako su prošle godine uspješno realizirane dvije volonterske akcije: jedna u Nacionalnom parku Krka, a druga u Parku prirode Biokovo.

U Nacionalnom parku Krka obnovljeno je 100 metara suhozida na samom ulazu u park, a na Biokovu 15 metara suhozida, dva puteljka, edukativna ploča i podzid s klupicom koja sada služi kao odmorište za izletnike. U ove dvije akcije uloženo je ukupno 450 volonterskih sati, a sudjelovalo je ukupno 48 učenika. Na akcijama učenike su mentorirali članovi Udruge Dragodid i zaposlenici javnih ustanova za upravljanje spomenutim zaštićenim područjima prirode.

U drugom ciklusu predviđene su dvije nove volonterske akcije. Prva je planirana za 12.04.2019. u Parku prirode Vransko jezero, a druga za 17. i 18.05.2019. u Parku prirode Telašćica. Očekuje se ukupno 50 učenika, koji su prošli edukativne radionice i desetak mentora iz Udruge Sunce, Lige za prevenciju ovisnosti, SŠ Ivana Lucića, Obrtne tehničke škole i Centra za pružanje usluga u zajednici, uz domaćine iz javnih ustanova.

Cilj akcije na Vranskom jezeru je uklanjanje invazivnih biljnih vrsta i čišćenje vegetacije te obnova drvenih puteljaka, ploča i slične opreme, dok se na Telašćici planira monitoring morskog otpada, čišćenje plaže i moguće čišćenje podvodne edukativne staze. Volonterska akcija na Vranskom jezeru trajat će jedan dan, a na Telašćici dva dana.

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Projektni partneri: Liga za prevenciju ovisnosti, Obrtna tehnička škola Split, Srednja škola Ivana Lucića – Trogir, Centar za pružanje usluga u zajednici Split, Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, Javna ustanova „Park prirode Vransko jezero“ i Javna ustanova „Park prirode Telašćica“. Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupni iznos projekta je: 1.211.473,24 kuna.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET