Splićani znaju da otpad nije smeće!

Građane kotareva Varoš i Grad  su ove subote u điru po kvartu dočekala dva štanda prepuna plastičnih i platnenih vreća i to besplatnih. Dio je to akcije promoviranja sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ u organizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita.

Tako su organizatori, uz pomoć volontera Udruge Sunce i učenika OŠ Marjan, informirali građane o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te im dijelili osnovni paket za jednostavno i uspješno odlaganje otpada – žute vreće za plastiku,  plave za papir kao i višekratne platnene vrećice.

Građani su izvrsno prihvatili ovu akciju, paketi s vrećicima su podijeljeni, tražena je informacija više. Brojni građani s kojima smo razgovarali tijekom akcije pitali su zašto im se vrećice nisu distribuirale nakon što su potrošili one koje im je Čistoća podijelila na samom početku pilot projekta „od vrata do vrata“. Također izražavali su bojazan da ono što oni odvojeno prikupe ponovno završi nerazvrstano na ionako pretrpanom odlagalištu Karepovac.“ poručila je s terena Ivana Grubišić, pravnica Udruge Sunce.

Sustavom “od vrata do vrata” otpad se prikuplja na mjestu nastanka, dakle u domaćinstvu, na način da građani pojedinu vrstu otpada odlažu u točno određeno vrijeme (dan u tjednu), a komunalno poduzeće ga prikuplja. Takav sustav u svijetu nije nikakva novost za cijele gradove, a u Splitu se provodi u kotarevima Varoš i Grad. U talijanskim gradovima Ponte nelle Alpi na taj se način prikuplja čak 91% otpada, odnosno u Trevisu koji broji 80 tisuća stanovnika odvojeno se prikupi 85 % otpada. Nešto bliži primjer imamo na otoku Krku koji ovim sustavom odvojeno prikuplja oko 50% otpada. Nažalost, splitski primjer još uvijek mjerimo u promilima. No, vjerujemo kako kotari Varoš i Grad mogu više.

“Ovom akcijom želimo pohvaliti građane kotara Varoš i Grad koji već odvojeno odlažu plastiku i papir svakog 1. i 15. u mjesecu kao i potaknuti sve naše sugrađane na ovakvo hvalevrijedno ponašanje. Odvojenim prikupljanjem otpada štitimo okoliš, doprinosimo smanjuju već ionako glomaznog Karepovca veličine 300 nogometnih terena, čuvamo zdravlje, i ne manje važno, poštujemo zakone RH i EU. Takvim načinom prikupljanja otpad postaje sirovina, a ne smeće!”, zaključila je Gabrijela Medunić-Orlić iz Udruge Sunce.

Akcija je održana u okviru projekta „Partnerstva za okoliš“ za kojeg je financijsku podršku osigurala EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade RH.

Savjetodavno vijeće za okoliš grada Splita okuplja stručnjake, predstavnike relevantnih institucija, komunalnih poduzeća i građane koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem okolišne problematike mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete okoliša grada Splita donošenjem prijedloga i provođenjem zajedničkih aktivnosti. Kroz svoj rad Vijeće prati provedbu postojećih okolišnih planova i programa te se uključuje u donošenje novih s naglaskom na dva prioritetna okolišna problema u gradu Splitu – gospodarenje otpadom i zelenilo.