Prvi ciklus radionica za izradu Plana upravljanja

Prvi ciklus radionica za izradu Plana upravljanja

Jedan od predviđenih rezultata projekta „Priroda Dalmacije” je Plan upravljanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima  Splitsko-dalmatinske županije.

Udruga Sunce vodi proces izrade ovog strateškog dokumenta u kojem se određuju vizija, ciljevi i aktivnosti koje je potrebno provesti u sljedećih deset godina na zaštićenim područjima. Temeljem dosadašnjeg iskustva Sunce nastoji osigurati uključivanje relevantnih dionika i zainteresirane javnosti u proces izrade Plana, što predstavlja jedno od temeljnih načela održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima.

U tu svrhu, tijekom prosinca 2014. i siječnja 2015.  održane su prve radionice sa dionicima na ukupno pet lokacija u Imotskom, Omišu, Sinju, Nerežišću te Hvaru na kojima se zainteresiranim dionicima predstavio projekt, rad Javne ustanove te zaštićena i Natura 2000 područja koja se nalaze u blizini pojedinih lokacija.

Na svim radionicama dionici su aktivno sudjelovali u identifikaciji glavnih vrijednosti zaštićenih područja kao i prijetnji njihovom očuvanju. Na pet organiziranih radionica sudjelovalo je ukupno 57 osoba iz raznih institucija, udruga kao i zainteresirani građani, a najveći odaziv zabilježen je u gradu Sinju. Svim dionicima bogata bioraznolikost, ljepota krajobraza i kulturno-povijesna baština predstavljaju vrijednosti koje je potrebno zaštititi. S druge strane, vidljivo je da na svim lokalitetima postoje brojne prijetnje među kojima su najznačajnije divlja odlagališta otpada, niska razina svijesti ljudi o potrebama zaštite okoliša i prirode, nedovoljno razvijena suradnja nadležnih institucija, udruga i lokalnih zajednica te neusklađeni zakoni i neprovođenje istih.

Sljedeći ciklus radionica na istih pet lokacija organizirat će se tijekom ožujka i travnja 2015. kako bi dionici sudjelovali u izradi prijedloga aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se osiguralo učinkovitije upravljanje zaštićenim područjima Splitsko – dalmatinske županije. U međuvremenu, djelatnici Udruge Sunce i Javne ustanove će provoditi polu – strukturirane upitnike sa onim dionicima koji su važni za izradu Plana upravljanja, ali nisu sudjelovali na organiziranim radionicama.

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET