Prvi ciklus radionica za izradu Plana upravljanja

Jedan od predviđenih rezultata projekta „Priroda Dalmacije” je Plan upravljanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima  Splitsko-dalmatinske županije.

Udruga Sunce vodi proces izrade ovog strateškog dokumenta u kojem se određuju vizija, ciljevi i aktivnosti koje je potrebno provesti u sljedećih deset godina na zaštićenim područjima. Temeljem dosadašnjeg iskustva Sunce nastoji osigurati uključivanje relevantnih dionika i zainteresirane javnosti u proces izrade Plana, što predstavlja jedno od temeljnih načela održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima.

U tu svrhu, tijekom prosinca 2014. i siječnja 2015.  održane su prve radionice sa dionicima na ukupno pet lokacija u Imotskom, Omišu, Sinju, Nerežišću te Hvaru na kojima se zainteresiranim dionicima predstavio projekt, rad Javne ustanove te zaštićena i Natura 2000 područja koja se nalaze u blizini pojedinih lokacija.

Na svim radionicama dionici su aktivno sudjelovali u identifikaciji glavnih vrijednosti zaštićenih područja kao i prijetnji njihovom očuvanju. Na pet organiziranih radionica sudjelovalo je ukupno 57 osoba iz raznih institucija, udruga kao i zainteresirani građani, a najveći odaziv zabilježen je u gradu Sinju. Svim dionicima bogata bioraznolikost, ljepota krajobraza i kulturno-povijesna baština predstavljaju vrijednosti koje je potrebno zaštititi. S druge strane, vidljivo je da na svim lokalitetima postoje brojne prijetnje među kojima su najznačajnije divlja odlagališta otpada, niska razina svijesti ljudi o potrebama zaštite okoliša i prirode, nedovoljno razvijena suradnja nadležnih institucija, udruga i lokalnih zajednica te neusklađeni zakoni i neprovođenje istih.

Sljedeći ciklus radionica na istih pet lokacija organizirat će se tijekom ožujka i travnja 2015. kako bi dionici sudjelovali u izradi prijedloga aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se osiguralo učinkovitije upravljanje zaštićenim područjima Splitsko – dalmatinske županije. U međuvremenu, djelatnici Udruge Sunce i Javne ustanove će provoditi polu – strukturirane upitnike sa onim dionicima koji su važni za izradu Plana upravljanja, ali nisu sudjelovali na organiziranim radionicama.