Projekti

Projekti su temelj za ostvarivanje strateških ciljeva Programa Sunca. Kroz njih osmišljavamo i provodimo konkretne aktivnosti i ostvarujemo specifične ciljeve. Projekti nam omogućavaju konkretan pristup problemima i prikupljanje financijskih sredstava neophodnih za provedbu aktivnosti članova, volontera i zaposlenika. Oni zapravo čine okosnicu financiranja Sunca.
Naši projekti su zapravo naš proizvod. S njima konkuriramo na natječajima EU fondova, različitih međunarodnih fondacija te domaćih javnih i poslovnih subjekata. Sredstva osvojena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema projektom planiranim aktivnostima ili u protivnom ista moramo vratiti.
Smatramo da su komunikacija i suradnja temelj učinkovite zaštite prirode pa se stoga gotovo svi projekti Sunca temelje se na partnerstvu i suradnji s udrugama, institucijama, različitim organizacijama i pojedincima.