Prijedlog za ambalažu i ambalažni otpad mora biti ambiciozniji

odgovorno-gospodarenje-otpadom-ambalažni-otpad

Rethink Plastic iznosi ključne preporuke za unapređenje prijedloga za ambalažu i ambalažni otpad.

Europska unija sve više se fokusira na rješavanje problema ambalažnog otpada i promicanje održivosti u sektoru pakiranja. U tom smislu, Europska komisija je predložila Uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu kojoj je cilj spriječiti stvaranje otpada i potaknuti ponovnu upotrebu. Međutim, europski savez nevladinih organizacija, Rethink Plastic, iznio je nekoliko nedostataka prijedloga.

Podsjećamo kako je u lipnju Sunce podržalo otvoreno pismo koje su Europskom parlamentu i ministrima Vijeća Europske unije uputili Rethink Plastic Alliance (ZWE, EEB, ClientEarth i ECOS), Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), Recycling Netwerk Benelux i nevladine šumarske organizacije (FERN + EPN). Cilj je ove inicijative bio potaknuti donositelje odluka da podrže ambiciozne ciljeve ponovne uporabe ambalaže.

U nastavku donosimo glavne preporuke Rethink Plastic saveza:

Nema vremena za gubljenje!

Važno je završiti zakonski proces donošenja Uredbe u ovom mandatu Europske komisije kako bi se zaustavio rast otpada od ambalaže. Prijedlog Uredbe pruža priliku za važne promjene prema kružnom sustavu pakiranja. Proizvođači i političari moraju dati prioritet zaštiti potrošača i okoliša te osigurati pravovremeno donošenje Uredbe.

Potrebno je osigurati pravnu osnovu za sprječavanje otpada.

Trenutni prijedlog Uredbe ima ograničenja koja sprječavaju države članice da poduzmu mjere za smanjenje ambalaže. Potrebno je osigurati pravnu osnovu kako bi države članice mogle poduzeti mjere za sprječavanje otpada. Ciljevi za sprječavanje otpada trebaju biti ambiciozniji, a potrebno je postaviti specifične ciljeve za različite materijale kako bi se izbjegla zamjena jednokratnih proizvoda drugim materijalima za jednokratnu upotrebu.

Ponovna upotreba u fokusu!

Potrebno je jasnije definirati sustav za ponovnu upotrebu koji bi uključivao poticaje za povrat ambalaže. Stopa povrata ambalaže za višekratnu upotrebu trebala bi biti iznad 90 %, a ciljeve ponovne upotrebe treba proširiti na druge sektore i grupe proizvoda. Metode izračuna i metrika za praćenje ponovne upotrebe i punjenja trebaju biti preciznije definirane.

Treba zaštititi potrošače i okoliš od opasnih kemikalija u ambalaži.

Trenutačni prijedlog ne potiče dovoljno uklanjanje štetnih kemikalija u ambalaži. Kako bi se zaštitili potrošači, ali i okoliš, potreban je održiviji pristup tim kemikalijama. Sve tvari koje su prepoznate kao zabrinjavajuće trebaju se ograničiti. Nadalje, Rethink Plastic ukazuje na kašnjenje u reviziji Uredbe o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i nedostatak usklađenih pravila za papir i karton kao najveću skupinu materijala za pakiranje. Nužne su ambicioznije mjere kako bi se zaštitili potrošači, posebno ranjive skupine. To uključuje strože zahtjeve za kemikalije i mehanizme za postupno ukidanje najštetnijih tvari.

Ciljevi prikupljanja trebaju se postaviti samo za ambalažu koja se može reciklirati.

Postavljanje ciljeva prikupljanja za ambalažu koja se ne može reciklirati dodatno opterećuje općinske vlasti i reciklažne procese. Prvenstveno bi trebalo definirati koji je to otpad koji se može visoko kvalitetno reciklirati na temelju najnovijih procesa prikupljanja, sortiranja i recikliranja. Ciljevi prikupljanja trebaju se postaviti samo za ambalažu koja se može reciklirati. Također, sustavi povrata depozita mogu biti najučinkovitiji za postizanje visokih stopa prikupljanja, posebno za određene formate pakiranja. Istovremeno, u Direktivi o ambalaži i ambalažnom otpadu postoje odstupanja i izuzeća koja stvaraju rupe u sustavu, a prijedlog Uredbe propušta definiciju važnih aspekata poput mogućnosti recikliranja. Nadalje, nejasne su odredbe o kaznama.

zlarin-krk-morski-otpad-bemed

Standardi se moraju revidirati kako bi se uskladili s predloženom uredbom.

Europska komisija predlaže da proizvođači ambalaže mogu koristiti postojeće europske standarde kako bi pretpostavili sukladnost sa zahtjevima održivosti. Međutim, određeni standardi moraju se revidirati ili usvojiti novi kako bi se uskladili s predloženom uredbom. Također, gospodarski subjekti koji koriste ambalažu za višekratnu upotrebu mogu pretpostaviti sukladnost s europskom normom. Navedene norme također trebaju biti revidirane kako bi se uskladile s novim zahtjevima.

Treba ukloniti mogućnost odstupanja od sustava povrata depozita.

Većina uspješnih sustava gospodarenja otpadom već omogućava povrat višekratne i jednokratne ambalaže, što je praktično i za potrošače. Obveza uspostave sustava povrata za jednokratne plastične boce i limenke pića drastično će smanjiti otpad u okolišu. Međutim, u Uredbi postoji izuzeće od obveza uspostavljanja sustava povrata. Ovo bi izuzeće moglo dovesti do odgoda i nedostatka transparentnosti. Stoga je važno izbrisati mogućnost odstupanja od postavljanja sustava povrata radi postizanja zaštite okoliša i usvajanja ponovne uporabe.

Treba primijeniti proširenu odgovornost proizvođača.

Proizvođači bi trebali snositi troškove čišćenja otpada koji proizlazi iz njihove ambalaže, uključujući i troškove podizanja svijesti o sprječavanju i smanjenju otpada. Time se financijska odgovornost prebacuje s javnih vlasti i poreznih obveznika na proizvođače. Ovaj zahtjev trebao bi se primjenjivati na one oblike pakiranja koji se često bacaju i ne prikupljaju se odvojeno, kao što je pakiranje za hranu za van. Slična obveza već postoji za određene vrste plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu. Ograničene odredbe o proširenoj odgovornosti proizvođača trebaju biti ojačane kako bi se promovirali kružni proizvodi i poslovni modeli te osigurao bolji pristup informacijama i odgovornosti proizvođača. Također, potrebno je stvoriti “Fond za promjene” koji će podržavati prijelaz na više reciklabilnu ambalažu i veće korištenje recikliranih materijala, kao i potporu poduzećima koja provode sustave ponovne uporabe. Ovaj fond bi također mogao koristiti općinama i zajednicama za ulaganje u lokalne sustave za sprječavanje i ponovnu upotrebu otpada od ambalaže.

Prijedlog za Uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu donosi važne korake prema rješavanju problema ambalažnog otpada i promicanju održivosti u sektoru pakiranja. Međutim, kako bi se postigao stvarni napredak, potrebno je razmotriti preporuke i prijedloge Rethink Plastica kako bi se osigurala ambicioznija regulativa koja će potaknuti kružno gospodarstvo, sprječavanje otpada i ponovnu upotrebu ambalaže.

Tagovi: