Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

 

Dvogodišnji projekt Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj započeo je 19.03.2018. godine.

Opći cilj projekta PAZI! je jačati svijest o važnosti usvajanja i primjene znanja i vještina, građanskog angažmana i međusektorske suradnje za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Putem projekta i provedbom programa društveno korisnog učenja potaknuti će se aktivan angažman studenata, nastavnika, ojačati međusektorska suradnja te promovirati i poticati društveno korisno učenje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Nositelj projekta je Udruga  Sunce, a partneri 4 splitska fakulteta, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filozofski fakultet te Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko tehnološkog fakulteta.

Specifični ciljevi projekta su: 

  1. Unaprijediti i razviti nove programe društveno korisnog učenja u zaštiti okoliša te osigurati njihovu provedbu i održivost
  2. Osnažiti kapacitete u visoko obrazovnim institucijama te kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

Glavne aktivnosti projekta su grupirane unutar tri elementa: 

  1. Evaluacija postojećih programa društveno korisnog učenja, unaprjeđenje i razvoj novih programa i pratećih planova;
  2. Provedba  programa društveno korisnog učenja, praćenje provedbe i osiguravanje održivosti
  3. Edukacija i informiranje te jačanje kapaciteta nastavnika fakulteta i zaposlenika OCD-a  za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Predviđeni rezultati: 

  1. Izrada metodologije evaluacije programa društveno korisnog učenja i provedba evaluacije dosadašnjih programa društveno korisnog učenja. Na temelju rezultata evaluacije unaprijedit će se postojeći i osmisliti novi programi društveno korisnog učenja za svaki fakultet partner. Provedena evaluacija doprinijet će uspješnoj provedbi programa društveno korisnog učenja tijekom odvijanja projekta.
  2. Ukupno 450 studenata informirano o programu društveno korisnog učenja. Program društveno korisnog učenja proveden za 4 grupe studenata; ukupno održano 4 uvodne radionice, 4 motivacijske i 4 završne radionice. Izrađeno u okviru programa društveno korisnog učenja minimalno 15 radova studenata povezanih s aktivnostima društveno korisnog učenja (seminarski, istraživački, diplomski) te provedeno 8 društveno korisnih projekata zaštiti okoliša. 30 direktno uključenih studenata u programe društveno korisnog učenja, osnaženo i educirano za aktivan angažman u zaštiti okoliša i prirode. Kroz sudjelovanje u provedbi osnaženo i educirano 8 nastavnika za mentoriranje studenata i uključivanje u program društveno korisnog učenja.
  3. Razmijenjena znanja i iskustva među nastavnicima partnerskih fakulteta, međunarodnih sveučilišta i organizacija te ostalih hrvatskih sveučilišta/fakulteta kao i zaposlenika organizacije civilnoga društva (OCD) o provedbi programa društveno korisnog učenja kroz Konferenciju o društveno korisnom učenju za 60 sudionika. Izrađen zbornik radova s Konferencije i tiskan u 100 primjeraka. Održane dvije edukacijske radionice o društveno korisnom učenju za nastavnike i zaposlenike OCD-a te 1 radionica za nastavnike Pravnog fakulteta. Uspostavljen i proveden program društveno korisnog učenja za 1 mentoriran OCD.
  4. Projekt i projektne aktivnosti promovirane u među krajnjim korisnicima, u medijima te među širom javnošću. Projektna web stranica izrađena u okviru web stranice Udruge Sunce (www.sunce-st.org) i projektnih partnera. Regularno dopunjavane Facebook stranice Udruge Sunce i projektnih partnera (u prosjeku 8 objava po partneru) te Web stranica svih partnera (u prosjeku 6 članka po partneru); producirano i emitirano 6 radio emisija na temu projekta i projektnih aktivnosti; 20 pojavljivanja u medijima na lokalnim TV i radio postajama te informiranje šire javnosti o projektnim aktivnostima putem članaka u tiskanim medijima i na internetskim portalima te putem promotivnih materijala.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupni iznos projekta je: 1.272.288,34 kn,  pri čemu sufinanciranje kroz ESF iznosi 1.025.450,89 kn

 

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET