Pozivamo vas na Konferenciju o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

konferencija-smanjenje-utjecaja-na-morske-cvjetnice-saspas-split

Morske cvjetnice jedno su od najvažnijih i najugroženijih morskih staništa.
Pružaju hranu, zaklon, područje za razmnožavanje i razvoj brojnih morskih organizama, proizvode kisik te čuvaju obalu od erozije. Na ovaj način podupiru ribarstvo te ostalu ekonomiju lokalnih zajednica.

Na globalnoj razini, ove livade odgovorne su za više od 10% ugljika sačuvanog u morima, iako obuhvaćaju tek 0,2% ukupne površine dna. Procjenuje se kako vezuju ugljik do 35 puta brže od tropskih prašuma te imaju iznimno važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena.

Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice održava se u Hotelu Atrium u Splitu 9. i 10. lipnja 2022. kao završno događanje projekta EU Interreg Italija-Hrvatska SASPAS „Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea, a njeni ciljevi su:

  • predstavljanje rezultata SASPAS projekta,
  • razmjena iskustava o izazovima i mogućim rješenjima za smanjenje utjecaja sidrenja,
  • izgradnja partnerstava i jačanje kapaciteta predstavnika različitih institucija iz Hrvatske i Italije povezanih s pitanjima očuvanja morskih cvjetnica.

– Livade morskih cvjetnica, posebice posidonije, ugrožene su zbog nasipavanja obale, otpadnih voda, uzgajališta morskih organizama i korištenja povlačnih ribolovnih alata. Naročitu štetu livadama posidonije nanosi slobodno sidrenje. Ovom konferencijom želimo podijeliti iskustva o načinima smanjivanja utjecaja sidrenja na ova važna i ugrožena staništa – naglasila je Zrinka Jakl, predsjednica Udruge Sunce.

Na konferenciji će se predstaviti iskustva iz Hrvatske i Italije te primjeri dobre prakse iz Španjolske. O pitanjima uspostave ekoloških sidrišta i kontrole slobodnog sidrenja raspravljati će panelisti, predstavnici zaštićenih područja, turističkog sektora i privatnih koncesionara sidrišta.

Konferencija će se održati uživo, s ograničenim brojem sudionika, uz mogućnost praćenja od strane zainteresirane javnosti putem YouTube kanala na sljedećim poveznicama:
Četvrtak, 9.6.2022.
Petak, 10.6.2022.

Projekt SASPAS započeo u siječnju 2019. godine i završava u lipnju 2022.

Cilj projekta je očuvanje i obnova morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, pilot-transplantacije morskih cvjetnica, monitoring i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.

– U Hrvatskoj je u sklopu projekta SASPAS u Nacionalnom parku Kornati postavljeno 40 ekološki prihvatljivih bova za sidrenje, uspostavljen je monitoring posidonije i provedena je transplantacija posidonije na sidrenjem oštećenim lokalitetima, što je jedan od prvih takvih zahvata u hrvatskom dijelu Jadrana. Kako bi osvijestili nautičare i širu javnost o ovim pitanjima pokrenuli smo i kampanju “Postani čuvar posidonije” koja još uvijek traje. – rekla je Vida Zrnčić voditeljica projekta SASPAS unutar Udruge Sunce.

Projekt SASPAS – „Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage). Provodilo ga je osam partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije, uz vodstvo Općine Monfalcone iz Italije (Selc Cooperative Company (IT), National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (IT), Provisional Management Consortium of Regional Natural Park »Coastal Dunes from Torre Canne To Torre San Leonardo«, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR), Nacionalni park Kornati (HR), Sveučilište u Rijeci (HR), Consortium for The Coordination of Research Activities Concerning The Venice Lagoon System (IT)).

Tagovi: