Panel-rasprava o utjecaju marikulture na morski okoliš

Life_Artina_Panel-DKU

U Domu mladih Split 3. srpnja 2023. održana je Panel-rasprava o utjecaju marikulture na morski okoliš! s naglaskom na otpad iz mora i slučajni ulov ptica. Panel je organiziralo četvero studenata diplomskog studija Ekologije i zaštita mora te Morskog ribarstva sa Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu u sklopu programa društveno-korisnog učenja (DKU).

Kako izgleda program društveno-korisnog učenja (DKU)?

U DKU programima učenici i studenti aktivno se angažiraju u rješavanju potreba njihova grada, gradske četvrti ili društva u cjelini. Uz podršku mentora iz Sunca, cilj ovog programa bio je potaknuti studente na samostalno osmišljavanje vlastitog projekta na temu zaštite okoliša, odgovorno kreirajući i provodeći aktivnosti.

Studentski projekt osmišljen je unutar aktivnost LIFE Artina projekta. Podsjećamo, glavni cilj LIFE Artina projekta rješavanje je ključnih problema, odnosno prijetnji, u očuvanju triju morskih vrsta ptica u Jadranu – sredozemnog galeba, kaukala i gregule, odnosno artine.

Također, cilj programa bio je i povezivanje sa svojim profesorima van fakultetskih prostorija. Ovakvo je povezivanje važno za njihov profesionalni razvoj i buduće prakse nakon završetka školovanja.

Life_Artina_Panel-DKU

Tijekom provedbe programa, studenti su proveli ispitivanje stanja kakvoće mora na uzgajalištima riba, monitoring morskog otpada i anketiranje uzgajališta. Imali su priliku aktivno se uključiti u istraživanje i suradnju, samostalno provoditi aktivnosti i voditi komunikaciju. Na panel-raspravi predstavili su u rezultate svog istraživanja. 

Panel-rasprava okupila stručnjake

Osim studenata, na Panel-raspravi o utjecaju marikulture na morski okoliš! sudjelovali su dr. sc. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, dr.sc. Tanja Šegvić Bubić s Sveučilišta u Splitu i Ana Miletić iz Sunca. Ovi su stručnjaci sa znanstvenog stajališta odgovarali na pitanja o svim aspektima akvakulture, morskog otpada i slučajnog ulova, kao i izazovima s kojima se susreću u svom radu.

Dr. sc. Šegvić Bubić, s 15 godina iskustva u području utjecaja akvakulture na okoliš, naglasila je važnost planiranja razvoja Republike Hrvatske na temelju strateškog plana utemeljenog na europskim smjernicama.

Dr. sc. Pero Tutman, kao stručnjak u području morskog otpada, istaknuo je mikroplastiku kao jedan od glavnih problema vezanih uz otpad u moru. Čestice mikroplastike, koja se između ostalog stvara pri pranju mreža i habanju, zaostaju u tkivu školjkaša, što predstavlja ozbiljnu prijetnju za morske ekosustave.

Također, raspravljalo se o potrebi za integralnim upravljanjem između akvakulture i turizma te važnosti pomaka uzgajališta od obale kako bi se smanjili potencijalni konflikti.

LIFE Artina suradnica za ribarstvo Miletić ukazala je na posljedice interakcija među pticama i uzgajalištima, uključujući uznemiravanje ptica, zaplitanje u mreže, svjetlosno onečišćenje i ozljeđivanje ptica. Također je istaknula važnost edukacije i prijavljivanja ovakvih slučajeva.

Panel-rasprava o utjecaju marikulture na morski okoliš! pokazala se iznimno korisnom za razmjenu dragocjenih iskustava među panelistima i studentima. Panel je studentima pružio priliku za dublje razumijevanje izazova i problema povezanih s marikulturom te dao saznanja o održivim rješenjima za zaštitu morskog okoliša.

Osim toga, ovaj DKU studentski projekt pružio im je i dragocjeno iskustvo organizacije ovakvih događanja koje će im koristiti u budućoj karijeri.