Održane radionice za DV Kadujica

dv-kadujica

Održana je prva Uvodna radionica, 15. listopada 2023. za ukupno 9 odgojiteljica DV Kadujica. Radionicu s držale Margita Radman, voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje i Martina Talajić, suradnica edukatorica u Suncu.

dv-kadujica-edukacija

Uvodna radionica uključivale je upoznavanje sudionica putem participativne metode Intervjuiranje partnera, upoznavanje s igrom Tajni prijatelj kao i predstavljanje Sunca i edukacijskog programa. Pregledali smo i okoliš vrtića, da smo spremni za radionicu izrade kompostišta koja nam je u planu.

Druga radionica Održivo gospodarenje otpadom bila je rezervirana za odlazak na Reciklažno dvorište Okrug, gdje nas je direktor Roko Buličić poveo u obilazak i pobliže objasnio namjenu i potrebu njihovog poslovanja.

dv-kadujica

Nakon posjete i pobližeg objašnjena o načinu gospodarenja otpadom na reciklažnom dvorištu, radionicu smo nastavili u prostorijama DV Kadujica, gdje je predavanje na tematiku otpada održala Tea Kuzmičić Rosandić, voditeljica projekata i stručna edukatorica u Suncu. Na predavanju smo se upoznavali s različitim vrstama otpada, procesom recikliranja i zašto je važno naglašavati  princip smanjenja i ponovne upotrebe.

dv-kadujica-sunce

Navedenu tematiku obradili smo i kroz igru „Križić – kružić“ – oblikovanu na edukativan način s pravom poteza s točnim odgovorima. Za kraj, izrađivali smo voskomote – ekološku zamjenu za plastične i aluminijske folije, čime dajemo primjer kako s malo kreativnosti možemo jednokratnu stvar zamijeniti višekratnom.

dv-kadujica-sunce

Treća radionica Kompostiranje – što i kako? bila je osigurana za izradu kompostišta u vrtu DV Kadujica.

Tijekom radionice obradili smo tematiku biootpada, te načinima iskorištavanja i zbrinjavanja ovoga bitnog resursa u svakodnevnom životu. Naučili smo i kako nastaje kompost, te kako ga imati i održavati u svom vrtu kroz kratko predavanje. Za bolju atmosferu tijekom radionica sudionike uključujemo putem različitih participativnih metoda, , a ovaj put je to bila metoda „Slijepi umjetnik“. 

dv-kadujica-sunce

Pri praktičnom djelu, detaljno smo prošli sve korake izrade kompostišta: rahljenje zemlje, slaganje drvenog okvira i redosljed slaganja potrebnih komponenti – granje – lišće – zemlja – biootpad – zemlja i na kraju zeleni pokrov.

dv-kadujica-sunce-vrt

Na ovaj način svi djelatnicii djeca koja pohađaju vrtić će moći sudjelovati u procesu kompostiranja, što će im mogućiti vlastiti kompost za uzgoj i sadnju biljaka za vlastite potrebe.  

Tagovi: