Održana godišnja skupština Sunca: 2023.

godišnja skupština Sunca

Na godišnjoj skupštini Sunca, u prostorijama Sunca i putem Zoom platforme, sudjelovalo je 25 aktivnih članova. Skupštinu je otvorila izvršna direktorica Gabrijela Medunić-Orlić koja je pozdravila okupljene te utvrdila kvorum, odnosno prisutnih 25, od ukupno 34 aktivna člana/ice.

Nakon što je Medunić-Orlić utvrdila kvorum predstavila je nacrt prijedloga Statuta udruge te ključne izmjene koje se tiču uvođenja izvršnog odbora kao tijela upravljanja udruge.

Usvojen novi Statut

Nakon predstavljanja pristupilo se glasovanju o usvajanju prijedloga Statuta i prisutni aktivni članovi udruge jednoglasno su ga usvojili.

Na dostavljenu verziju Plana aktivnosti organizacijskog razvoja za 2024. godinu nije bilo komentara članova i Plan je jednoglasno usvojen.

Programski plan za 2024.

Medunić-Orlić istaknula je kako je tijekom 2023. godine značajan angažman bio na prikupljanju sredstava. Prošlo je niz projekata i planirana su nova zapošljavanja. Na dostavljenu verziju Programskog operativnog plana za 2024. godinu nije bilo komentara članova pa je Programski plan jednoglasno usvojen.

Financijski plan za 2024.

Istaknuto je kako su osigurana sredstva za 2024. godinu i, s obzirom na trajanje odobrenih projekta, osiguran je i veći dio sredstava za 2025. godinu. Na dostavljen Financijski plan za 2024. godinu te prateće odluke; Odluke o preraspodijeli sredstava i Odluke o izmjenama i dopunama Financijskog plana nije bilo komentara članova te su Financijski plan i prateće odluke jednoglasno usvojeni.

Počasni članovi Sunca

Na prijedlog aktivnih članova Gabrijele Medunić Orlić, Margite Radman, Samante Šećer, Zrinke Jakl i Maje Jurić za počasno članstvo kandidirani su: Ivana Carev, Duška Milinković, Slađana Pavlinović Mršić, Srđan Uljević i Petronije Tasić.  Prijedlog za počasno članstvo jednoglasno je usvojen.

Tagovi: