Na Lastovu predstavljen projekt LIFE Artina

Na Lastovu predstavljen projekt LIFE Artina

Partneri projekta LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ u petak, 3. svibnja 2019. na Lastovu su predstavili projekt čiji je glavni cilj zaštita morskih ptica (sredozemnog galeba, kaukala i gregule) te lokalne dionike upoznali s ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi, kao i s financiranjem i trajanjem projekta. Na predstavljanju se okupilo lokalno stanovništvo, koje je iskazalo veliki interes za morske ptice, čija zaštita je jedan od glavnih ciljeva projekta.

Stručna suradnica Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje, Bruna Đuković, u ime domaćina projekta navela je aktivnosti koje će se provoditi na otoku Lastovu: edukacija školske djece, učenički posjeti školama na Lastovu, Korčuli i Visu, izložba o morskim pticama, organizacija „Noći albatrosa“, promatranje ptica, izrade poučne staze prema Zaklopatici, suradnja s ribarima po pitanju slučajnog ulova morskih ptica u ribolovne alate te posebno kontrola invazivnih vrsta (štakora) na otočićima na kojima se gnijezde morske ptice.

Stručna suradnica Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje pozvala je lokalnu zajednicu da se uključi u provedbu projekta, u cilju očuvanja morskih ptica.

-Od velikog je značaja činjenica da je upravo ovaj projekt jedini projekt iz LIFE programa odobren u 2018. za Hrvatsku, a u kojem je vodeći partner iz Hrvatske te prvi LIFE projekt koji vodi jedna organizacija civilnog društva iz Hrvatske – naglasila je voditeljica projekta, Željka Rajković iz udruge BIOM.

Javno predstavljanje projekta bilo je popraćeno radionicama za učenike Osnovne škole Lastovo, kako bi se djeca senzibilizirala za problematiku zaštite morskih ptica. Kroz interaktivnu igru najmlađi su mogli saznati brojne zanimljivosti o ekologiji i glasanju gregule, kaukala, sredozemnog galeba, kao i drugih vrsta ptica. Također, organizirani su izrada maketa ptica od plastičnih čepova i oslikavanje platnenih torbi, kako bi ih se kroz zabavan i kreativan način osvijestilo o negativnom utjecaju korištenja jednokratne plastike i sve većoj problematici morskog otpada, s kojima se svakodnevno bore stanovnici otoka.

Projekt LIFE Artina kroz pet godina namjerava proglasiti nova morska područja ekološke mreže (Natura 2000) – područja očuvanja značajna za ptice koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju u južnom dijelu Hrvatske, s naglaskom na projektne ciljne vrste sredozemnog galeba, kaukala i gregulu. Također će pokušati razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti, a koje će se moći provesti tijekom trajanja projekta, ali i kasnije. Nadalje, projektnim aktivnosti će se nastojati smanjiti brojnost kopnenih invazivnih vrsta (crni štakori) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati brojnost galeba klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.

Nositelj projekta je Udruga BIOM, a partneri su BirdLife Malta, Javna ustanova Parka prirode Lastovsko otočje i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Projekt je sufinanciran sredstvima iz LIFE programa Europske unije i sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Bez takvih potpora ne bi bilo moguće provesti ovaj projekt koji je od iznimne važnosti za očuvanje i zaštitu morskih ptica.

 

 

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET