Može li bolje!?

Jedan od ciljeva svake odgovorne vlasti trebalo bi biti donošenje provedivih odluka u interesu građana. Kada ovo načelo stavimo u kontekst zaštite okoliša onda je odgovornost još i veća jer će se danas donesene odluke  odraziti na stanje okoliša i na  kvalitetu života budućih generacija, na možda danas nesagledive načine.

Kako učiniti odluku provedivom pitate se? Nije to tako teško, samo treba postojati volja i razumijevanje na strani donositelja odluka kako su lako provedive samo one odluke koje građanin razumje i prihvaća!

Zato, svi vi koji donosite odluke na bilo kojoj razini – Uključite građana u proces donošenja odluka!.

Udruga Sunce je tako u sklopu projekta Zajedno za prirodu i okoliš održala je 7. i 8. travnja 2014. godine u hotelu Park u Splitu seminar „Sudjelovanje javnosti: Može li bolje?“- Okolišno pravo i jačanje vještina i znanja o nenasilnoj komunikaciji kako bi skrenula pozornost sveukupne javnosti na ovu važnu temu, ali istovremeno educirala predstavnike lokalne samouprave i okolišnih udruga o važnosti uključivanja javnosti u procese donošenja odluka.

Prvi seminarski dan sudionici su imali prilike poslušati predavanja Patricije Granić, dipl.iur i Ivane Grubišić, mag.iur , dok je dugi dan pod vodstvom Ive Zenzerović iz Centra za mirovne studije, bio je posvećen jačanju znanja i vještina o nenasilnoj komunikaciji s naglaskom na osnovne tehnike nenasilne komunikacije.

U sklopu zanimljivog predavanja u okviru kojega su se polaznici seminara mogli informirati o razvoju i važnosti javne uprave kao i razvoju i važnosti civilnog društva kao protuteže u odgovornom funkcioniranju jednog suvremenog društva, mogla su se steći znanja i korisne informacije o načinima na koji građani  mogu sudjelovati u radu loklanih jedninica uprave /samouprave općenito  s posebnim osvrtom na mogućnosti sudjelovanja u okolišnim pitanjima. Uspjehu seminara svakako su pridonijeli sami  polaznici seminara  koji su vodili živu i konstruktivnu raspravu, postavljali pitanja, otvarali mnoštvo tema, tražili odgovore…..

Ovo je prvi od dva planirana seminara pa zainteresirane pozivamo na drugi seminar koji će se održati 28. i 29. travnja 2014 u hotelu Mihovil u Kninu.

Zato, svi vi na koje se odnose odluke – Ne propuštajte prilike da se uključite se u proces donošenja odluka!

I svakako – pridružite nam se na seminaru u Kninu.

.