Kraj usluge „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“

U rujnu 2023. godine uspješno je završena usluga Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5, koju je Sunce provodilo zajedno s Udrugom Biom i tvrtkom SAFEGE d.o.o. za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a za potrebe nadležnih javnih ustanova.

S ponosom možemo reći da je Sunce koordiniralo izradu osam planova upravljanja koji obuhvaćaju 23 zaštićena područja i 70 područja ekološke mreže na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Sunce je organiziralo 75 radionica

U strukturirani proces izrade planova upravljanja, osim djelatnika nadležnih javnih ustanova, uključeni su i dionici ovih područja. Tijekom četiri godine provedbe usluge, Sunce je organiziralo ukupno 75 radionica. Od tog broja, 36 je internih radionica sa zaposlenicima nadležnih javnih ustanova te 39 radionica za dionike.

Dionici su participativnim procesom planiranja doprinijeli evaluaciji stanja pojedinih zaštićenih područja i područja ekološke mreže, postavljanju ciljeva, izradi aktivnosti te zonaciji planova upravljanja. Organizacija radionica bila je poseban izazov jer je većina njih zbog rokova trebala biti održana u vrijeme COVID-19 pandemije.

Zainteresirana javnost imala je priliku sudjelovati u donošenju planova upravljanja putem javnih rasprava koje su objavljene na mrežnim stranicama nadležnih javnih ustanova te na javnim izlaganjima održanim u Stonu, Šibeniku, Hvaru, Goveđarima, Čilipima, Orebiću i Korčuli.

Tijekom ljeta 2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je suglasnost za svih osam planova upravljanja, usvojilla su ih upravna vijeća nadležnih javnih ustanova te su stupili na snagu.

Dokumenti su izrađeni s ciljem očuvanja vrijednih područja

Konačne verzije usvojenih planova upravljanja mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a bit će objavljene i na mrežnim stranicama nadležnih javnih ustanova:

Dokumenti su izrađeni s ciljem očuvanja ovih vrijednih područja. Rezultat su dugogodišnjeg iskustva, znanja, stručnosti svih uključenih u ovaj proces i suradnje s različitim dionicima. Za Sunce je ovo bilo veliko iskustvo kojim smo imali priliku u izravnom kontaktu s ljudima na terenu shvatiti probleme očuvanja ovih područja. To će nam omogućiti još bolju usmjerenost na njihovo rješavanje i veću učinkovitost u budućem radu.

Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli procesu izrade planova upravljanja, a javnim ustanovama želimo puno uspjeha u njihovoj provedbi!

Tagovi: