Korak naprijed u praćenju stanja morskih staništa

U sklopu projekta MedMPANet, čiji je cilj unaprijediti upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima na lokalnoj razini, Udruga Sunce je izradila Terenski vodič za praćenje stanja livada morske cvjetnice Posidonia oceanica (livade posidonije).

Ovaj vodič predstavlja dopunu Nacionalnom protokolu za praćenje stanja livada morske cvjetnice Posidonia oceanica. On je podsjetnik sa sabranim specifičnim terenskim iskustvima kako bi se olakšalo provođenje istraživanja i izbjegle greške u prikupljanju podataka. Vodič se bavi isključivo uputama vezanim za prikupljanje informacija potrebnih za praćenje stanja te podrazumijeva da su svi sudionici prikupljanja podataka iskusni ronioci svjesni svojih mogućnosti i ograničenja, poštuju pravila sigurnog ronjenja te su upoznati s Nacionalnim protokolom za praćenje stanja livada morske cvjetnice Posidonia oceanica.