Izvještaj o radu za 2016. godinu

U četvrtak, 26. listopada, u Udruzi Sunce održana je Skupština. Od 18 članova okupljenih članova, 16 je aktivnih, a dvoje još uvijek pridruženih. Skupštinu je otvorila izvršna direktorica Udruge Sunce Gabrijela Medunić-Orlić koja je pozdravila okupljene i predstavila dnevni red:

  1. Usvajanje Izvještaj o radu za 2016. godinu
  2. Razno

Utvrđeno da Skupština ima kvorum za odlučivanje (16 od ukupno 29 aktivnih članova).

Nakon što su Zrinka Jakl, predsjednica Upravnog odbora i Gabrijela Medunić-Orlić predstavile projekte, aktivnosti i rezultate ostvarene u 2016. godini  Izvršna direktorica pozvala je sve prisutne aktivne članove da pristupe glasovanju za usvajanje Izvještaja o radu. Izvještaj je jednoglasno usvojen. Potom se raspravljalo o aktualnim okolišnim problemima u Dalmaciji te najavljeno skoro održavanje nove Skupštine radi usvajanja Financijskog plana za 2018. godinu. Tom prilikom očekuje se i otvaranje novih uredskih prostorija, a koje je udruga Sunce putem natječaja dobila na korištenje Grada Splita, pri čemu je u tijeku postupak ugovaranja te sanacije prostorija.

IZVJEŠTAJ_O_RADU_2016

Tagovi: