Izvještaj o radu Sunca u 2014.

Udruga Sunce objavljuje Izvještaj o radu za 2014. godinu sa uključenim financijskim izvještajem.

Za sve one koje zanimaju informacije samo u kratkim crtama donosimo par crtica iz Izvještaja:

Aktivnosti Udruge Sunce su se i tijekom 2014. godine provodile u okviru dva programa, programa Zaštite okoliša i održivog razvoja te program Zaštite prirode kao i međuprograma Edukacije i informiranja. Na organizacijskoj razini  kao najveće uspjehe tijekom 2014. godine istaknuli  bi povećanje vidljivosti i poboljšanje odnosa s javnošću te povećanje broja članova Udruge Sunce.
Na programskim  razinama  istaknuli bi sudskim putem odgođenu primjenu Rješenja o suspaljivanju krutog goriva iz otpada u tvornicama CEMEX-a, uspješno koordiniranje udruga u izradi „shadow liste“ i zagovaranje na biogeografskom seminaru za uspostavu Natura 2000 mreže u Hrvatskoj. Udruga je i u 2014. godini nastavila s pružanjem usluga koje su u ukupnom proračunu činile 30% prihoda.
Izrađena je i započela s radom Interaktivna Web mapa Splita Sinjaj.hr za prijavu problema u okolišu, iosnovali smo Savjetodavno vijeće za okoliš grada SPlita u okviru projekta Zajedno za prirodu i okoliš, započet je Projekt SEA-Med u okviru kojeg izrađujemo Planove održivog turizma za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica, zapoćeli smo prvo praćenje stanja morskog otpada u Hrvatskoj u sklopu projekta DeFishGear
Uspješno smo sudjelovali u  natječaju Ministarstva zaštite okoliša i prirode  za uslugu  „Volonterski programi u parkovima Hrvatske“, a u okviru koje  za 19  javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode  RH  uspostavljamo okvir za volontiranje. Važno je istaknuti kako provedba svih usluga na kojima smo se angažirali doprinosi strateškim ciljevima Udruge.
PRIHODI: 2.142.342,00 kn (od toga iz državnog proračuna i proračuna lokalnih samouprava: 35.935,00 kn, iz stranih izvora: 1.113.150,00 kn, iz vlastitih prihoda: 602.510,00 kn…)
RASHODI: 1.894.282,00 kn

Proveden je i cijeli niz drugih projekata, aktivnosti i usloga, ali za detalje o njima molimo pogledajte Izvještaj o radu za 2014.