Interne radionice s djelatnicima Javne ustanove

U svrhu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije unutar projekta „Priroda Dalmacije”, Udruga Sunce je u proteklom razdoblju, uz organizaciju radionica s relevantnih dionicima i zainteresiranom javnošću, organizirala i interne radionice s djelatnicima Javne ustanove koja upravlja tim područjima. Po svojim prirodnim, te kulturno – povijesnim vrijednostima, Splitsko – dalmatinska županija je jedna od najbogatijih županija u Republici Hrvatskoj, što pokazuje i brojka od 42 zaštićena područja svrstana u 4 kategorije zaštite, te 93 kopnena i morska područja ekološke mreže.

Interne radionice služe kako bi se razvili svi elementi Plana upravljanja na temelju dobivenih informacija na radionicama s dionicima. Uključivanje djelatnika JU omogućit će da Plan bude realan, odražava potrebe svih službi te da kod djelatnika unaprijedi internu komunikaciju.

Do sada je organizirano ukupno 4 interne radionice, a posljednja je organizirana 22.05.2015. te je na njoj napravljena dorada ciljeva i aktivnosti Plana upravljanja. Glavne teme sljedećih radionica bit će indikatori, praćenje provedbe i financijski dio Plana.