Gospodarenje otpadom – odgovori političkih opcija

kontenjeri-odvojeno-prikupljanje-otpada

Od ukupno 19 adresa političkih opcija, koje su istaknule svoje kandidate i kandidatkinje na listama za lokalne i županijske izbore, na pitanje o rješavanju problema gospodarenja otpadom dobili smo samo 4 odgovora!

Ukoliko vas zanima kako bi Radnička fronta Dalmacija, koalicija ZA, Centar za Split i Možemo Split – Politička platforma gospodarili otpadom pročitajte njihove odgovore niže.

Problem gospodarenja otpadom klasičan je primjer niske razine komunalnih usluga u gradu Splitu, koji se već godinama provlači kao nerješiv problem, u skladu s prioritetima kakve grad i inače daje pitanjima od javnog značaja.

U odgovoru na Vaša pitanja:
> Kad se očekuje provedba sustava odvojenog prikupljanja otpada “od vrata do vrata” na čitavom području grada Splita?
Sa sustavom prikupljanja “od vrata do vrata” trebalo je krenuti jučer – vremena za čekanje nema. U program treba uključiti stanovnike na razini kotara, kako bi odredilo točno vrijeme i metodologija prikupljanja otpada. Također treba organizirati edukaciju, u saradnji s udrugama, kojom bi se podigla svijest o potrebi odvajanja otpada.

> Treba li Karepovac ponovno dosegnuti svoj maksimum, da bi se uspostavlja adekvatna infrastruktura za gospodarenje otpadom? (Izgradnja sortirnice, balirnice, kompostane i centra za ponovnu upotrebu)
Odgovorna politika svakako nije ona koja reagira na ekološku katastrofu, već ona koja radi na uvjetima da do nje ne dođe. U tom smislu, grad je dužan provesti plan sanacije Karepovaca, izgraditi nova reciklažna dvorišta, kompostanu, sortirnicu, te osigurati dovoljno spremnika za reciklažu, a županija je dužna ukloniti brojna divlja odlagališta. 

Ključno je da se provedba sanacije radi transparentno (svi projektni planovi, zapisnici i druge informacije moraju biti dostupni javnosti) i uz demokratski nadzor odozdo (od strane zainteresiranih udruga i predstavnika građana) kako bi se osiguralo provođenje programa. Uz sve to, treba kontinuirano raditi na edukaciji stanovnika, ali i turista u razvijanju svijesti o ekološki-odgovornom ponašanju – ne samo u smislu odvajanja otpada, veći i spriječavanja stvaranja otpada.

Poštovana,
u nastavku šaljem odgovore kolege Ante Renića, kandidata za dožupana
Iako su ovo pitanja više za grad Split, sukladno kompleksnosti problematike itekako se tiču i Splitsko-dalmatinske županije i mogu se primijeniti na sve gradove i općine.
1. Sustav odvojenog prikupljanja otpada “od vrata do vrata” nužan je svugdje gdje ga je moguće uvesti no potrebno je dodatno razvijati i sustave za višestambene zgrade. Smatramo da će jedino sustav u kojem će se građani nagraditi kroz umanjen  račun za odvoz sukladno količini proizvedenog otpada, dovesti do željenih postotaka odvojeno prikupljenog otpada. Uvođenje takvog sustava smatramo prioritetom kojeg treba započeti realizirati odmah. Komunalni sustavi postoje, no nužno ih je drugačije rasporediti i uvesti drastično drugačiji način naplate. Svjesni smo da nije jednostavan zadatak, ali je izvediv dovoljno brzo da umanjimo posljedice koje su nas zadesile zbog dosadašnjeg lošeg modela upravljanja.
2. Sortnirnica, balirnica, kompostana i centar za ponovnu uporabu nužni su kako bi sustav funkcionirao. CGO Lećevica kapacitiran je za samo polovicu godišnje količine otpada koja se proizvede u županiji i ako ne postignemo drastično i brzo povećanje odvojenog prikupljena otpada te smanjimo količine proizvedenog otpada, ovako veliki problem, postat će ozbiljna prijetnja svi građanima županije. Karepovac kao i druga odlagališta uskoro će biti zatvoren i saniran, te je uz smanjenje količine i odvojeno prikupljanje nužno i uspostaviti sustav koji će odvojeno prikupljeni otpad preuzeti, reciklirati ili vratiti nazad kroz oporabu. Sustav zelenih otoka, reciklažnih dvorišta, sortirnica, pretovarnih stanica, kompostana i centara za oporabu, mora biti prioritet bilo koje vlasti. 

Poštovana,
dostavljam Vam odgovore stranke Centar na pitanja o gospodarenju otpadom.
1. Za provedbu sustava “od vrata do vrata” potrebno je prethodno osigurati preduvjete kroz izgradnju kompostane i sortirnice, što vjerujemo da ćemo uspjeti ostvariti do kraja mandata.
2. Kako je već odgovoreno, s rješavanjem problema izgradnje sortirnice, kompostane i druge potrebne infrastrukture počet ćemo od prvog dana mandata te vjerujemo da ćemo do kraja mandata uspjeti stvoriti uvjete za provedbu sustava odvojenog prikupljanja otpada “od vrata do vrata”.

U realizaciji uspostave sustava “od vrata do vrata” bit ćemo slobodni konzultirati se i s Udrugom Sunce kao udruge koja se već dugi niz godina bavi problemom odvojenog prikupljanja otpada.

Poštovani,
Ovaj ključni komunalni problem Splita smo detektirali kao apsolutni prioritet u sljedećem mandatu. Koalicija stranaka Možemo!, Pametno za Split i Dalmaciju i Nova ljevica među glavnim ciljevima sljedećeg razdoblja navodi u svom programu:

  • dovršetak sanacije Karepovca i pripadajuće infrastrukture sve do pročistača na Stupama;
  •  cjelovito rješavanje gospodarenja otpadom;
  • realizaciju sustava odvajanja i zbrinjavanja otpada recikliranjem i mehaničkom obradom;
  • naplatu usluge odvoza smeća prema stupnju odvajanja u kućanstvu;
  •  uklanjanje postojećih i sprječavanje nastanka divljih odlagališta otpada;
  • konačno pretvaranje opne Karepovca u funkcionalnu površinu, po mogućnosti ozelenjenu visokim zelenilom.

Trenutno se očekuje natječaj za iduću fazu izgradnje – bušenje bunara za odvod plina, prekrivanje stare deponije s folijom i gornjim brtvenim slojem, odvod plinova i drugo. Smatramo kako bi se neke građevine iz paketa B i C bi mogle početi već sada graditi, ili ih je čak hitno graditi – kao što je pogon za praćenje štetnih tvari na izlazu odvodnje, a paralelno s time valjalo bi predložiti korekcije projektne dokumentacije kako bi se sustav “uštimao” s činjenjenicom da Regionalni centar za gospodarenje otpadom kasni, da ionako nije sretno rješenje i da postoje nova saznanja o tehnologiji zbrinjavanja.  

Odvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata trebalo je početi u prošlom stoljeću i biti apsolutni prioritet svima živima, ali bez cjelovitog rješenja: izgradnje kompostane, sortirnice, reciklažnih dvorišta i drugih elemenata za kvalitetnu reciklažu i zbrinjavanje, isključivo odvajanje neće donijeti prave rezultate u zbrinjavanju otpada.
Rezultate u udjelu odvojenom prikupljanju otpada možemo očekivati kad se iz gradskog proračuna izdvoji puno značajnija svota na organizaciju prikupljanja od vrata do vrata, kontinuiranu i sistemsku edukaciju građana, ali i na uvođenje naplate odvoza prema količini mješovitog komunalnog otpada.

Smatramo da tzv. poticajna naknada, zapravo penalizacija koju plaća grad Split (odnosno svi gradovi u RH, budući da se penali plaćaju Europskoj uniji na nivou države) nisu najveća tragedija u priči o zbrinjavanju otpada. Oni su zapravo dobra mjera toga koliko je važno hitno rješavati sve aspekte problema otpada, što u Europi znaju dobro, a kod nas se svijest o tome tek počinje buditi.

Tagovi: