Godišnji izvještaj o radu Zelenog telefona u 2022. godini

udruga-sunce-izvještaj-zeleni-telefon

Iza nas je 2022. godina i uspješno riješenih 185 predmeta različitih okolišnih problema putem Zelenog telefona.

Ukupno je zaprimljeno 252 prijave, a Pravni tim Sunca one prijave koje nisu riješene u 2022., nastavlja rješavati kroz 2023. pružanjem  podrške građanima te iniciranjem komunikacije ili upravnih postupaka i sporova ispred javnopravnih tijela.

Najveći broj prijava odnosio se na kategoriju otpada

Najveći broj prijava odnosio se na kategoriju otpada (66 prijava) i bespravne gradnje (56). Tako su građani najviše pritužbi imali na divlja odlagališta otpada, neadekvatan sustav za gospodarenje otpadom te bespravnu gradnju ili nasipavanje poglavito na moru i obali.

Ostale prijave odnose se na izlijevanje nepročišćenih otpadnih voda u okoliš (34), onečišćenje zraka (14), ozlijeđene ili napuštene životinje (13).

Građani nam se često obraćaju i u svrhu savjetovanja ili pružanja podrške pri ostvarivanju prava na informacije o okolišu ili sudjelovanju u različitim postupcima odobrenja zahvata i planova u prostoru kao što su izmjene prostornih planova i procjene utjecaja na okoliš.

S obzirom na vrstu zaprimljenih prijava, fokus našeg rada i javnog zagovaranja uvelike je bio na podizanju svijesti o problemu neodržive gradnje i nasipavanja na obali kao i izazovima gospodarenja otpadom. Na našoj web stranici o navedenom možete pronaći sljedeće članke i publikacije: Analiza utjecaja nasipavanja, Online kampanja Stop nasipavanju, Turističko privezište u Suhom Potoku, Kako je nasipavanje postalo glasnik ljeta, Uklonjen otpad na TTTS-u, Brdo odložene zemlje i kamenja na Stinicama – ne radi se o otpadu.

Rad Zelenog telefona i SEAS projekta

U 2022. poseban naglasak stavili smo na promicanje sudjelovanja javnosti i aktivnog građanskog angažmana. U rad Zelenog telefona kroz projekt Sačuvajmo ekosustave Jadranskog mora aktivnim sudjelovanjem – SEAS uključili smo studente Pravnog fakulteta u Splitu (PFST) s ambicijom učenja o okolišnom pravu. Studenti su radili na odabranim predmetima Zelenog telefona, educirali se o javnoj komunikaciji i javnom nastupu te pomogli u organizaciji i sudjelovali na Biciklijadi, tradicionalnom javnom događanju Sunca. Osim studenata, doprinos uspješnom radu Zelenog telefona učinila je svojim angažmanom jedna volonterka.

U sklopu Biciklijade studenti PFST-a i volonterka Zelenog telefona uz podršku pravnica na posebnom štandu odgovarali su na pitanja građana i podijelili informativne letke s tematikom Zelenog telefona i okolišnog prava kako bi potaknuli građane na prijavljivanje problema u okolišu i veće uključivanje u postupke koji omogućuju sudjelovanje javnosti.

Sudjelovanje javnosti promicali smo i na konferenciji Hrvatske udruge stručnjaka za zaštitu prirode i okoliša „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ‘22“ gdje su pravnice Sunca, osim sudjelovanja u svrhu edukacije, predstavljale vlastiti rad: Analiza korištenja instituta sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu u okolišnim pitanjima u Hrvatskoj i državama članicama EU-a. Rezultat analize bile su smjernice za poboljšanje sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša u Hrvatskoj koje su predstavljene stručnoj i akademskoj zajednici na konferencija te su dostavljene ostalim ciljanim tijelima i udrugama. Osim navedene analize, kroz projekt SEAS izradili smo infografiku s jednostavnim koracima za sudjelovanje javnosti pri izradi prostornih planova, a obje infografike možete pronaći na sljedećem linku – Rezultati analize SEAS projekta.

Zeleni telefon u medijima

Zeleni telefon tijekom 2022. pratili su brojni Internet portali, a gostovali smo i davali izjave na televiziji i u radio emisijama. Zeleni telefon je tako predstavljen u emisijama na Radio Suncu, Radio Dalmaciji, Televiziji Dalmacija te portalima Slobodna Dalmacija, Dalmacija Danas, Eko vjesnik, Jutarnji list, Dalmacija News, Antikorupcija, Dalmatinski Portal, Morski, Pomorsko Dobro, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split.

Posebno nas veseli ostvarena suradnja s Radio Suncem na kojem se jednom mjesečno emitira emisija “Zeleni telefon” s različitim sudionicima koji govore o problematikama na koje nailazimo kroz rad na Zelenom telefonu. Za sada su emitirane 3 emisije tematika: upravljanje obalnim područjem, smanjenje stvaranja otpada i aktivno građanstvo u zaštiti okoliša.

Bez vaših poziva mi ne bismo mogli pravodobno reagirati

Iznad svega nam je najvažnija suradnja s građanima.

Bez Vaših poziva i brige za okoliš, ni mi ne bismo mogli pravodobno reagirati, a okoliš se najbolje može zaštititi upravo uz naše zajedničko djelovanje.

Zbog toga smatramo iznimno važnim sve veći broj građanskih inicijativa koje se udružuju za postizanje određenog cilja u okolišu. Neke s kojima kontinuirano surađujemo su: GI Ne damo Gredu, GI vjetropark Drniš, GI SOS Osejava, GI ZA Dugi Rat, GI za razvoj otoka Drvenika Velog, GI Mjesto koje hoće živjeti, GI Perna, GI Trogir i Plano, GI za legalnost građenja Lošinj, GI Javno je dobro.

U 2023. nastavljamo s predanim radom na Vašim prijavama te se nadamo da nas čeka uspješnija i čišća 2023.!

Ako uočite okolišni problem možete ga prijaviti na već poznati broj 072 123 456 ili obratiti se našim pravnicama direktno putem e-maila:

Ivana Krstulović: [email protected]

Andrea Tvrdić: [email protected]

Hajdi Biuk : [email protected]

Zeleni telefon sufinanciran je projektom SEAS koji se provodi uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova, a projektni partneri su nam još WWF Adria, Udruga Zelena Istra, Urbanex d.o.o. i University of South-Eastern Norway (USN).

Odlukom Grada Splita rad Zelenog telefona u 2022. godini sufinanciran je iznosom od 10 000 kuna.

Puno Vas pozdravlja,

Pravni tim Sunca

Tagovi: