U akciji na Plaži Pantan prikupljeno 38 kg glomaznog otpada

U akciji na Plaži Pantan prikupljeno 38 kg glomaznog otpada

U akciji prikupljanja otpada održanoj u petak, 18. rujna na Plaži Pantan kraj Trogira, prikupljeno je čak 38 kilograma glomaznog otpada, 45 kilograma različitog sitnog plastičnog otpada te 12 kilograma drvenog, dok je odbačene tkanine bilo nešto više od osam i pol kilograma, a staklenog otpada 6,83 kilograma. Također, prikupljeno je i pola kilograma raznog opasnog otpada.

Akcija je provedena u sklopu provođenja usluga prikupljanja otpada iz mora za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a lokacija je odabrana temeljem prijava građana koje je Udruga Sunce Split zaprimila putem Zelenog telefona.

Uoči same akcije za sve sudionike, među kojima su uz Sunce bili i predstavnici Javne ustanove MORE I KRŠ te Grada Trogira, održano je kratko predavanje o građevinskom otpadu.

Naime, Zeleni telefon iz godine u godinu bilježi brojne prijave o ilegalnim odlagalištima građevinskog otpada u prirodi. Istaknuto je i da pri rušenju objekata nastaju puno veće količine otpada nego u aktivnostima građenja novih objekata. Nadalje, službeni podaci govore i da je najveće odstupanje prijavljenog otpada u odnosu na pokazatelje poslovnih i gospodarskih statistika, vidljivo za Splitsko-dalmatinsku županiju u kojoj se otpad slabo prijavljuje.

Problem gospodarenja građevnim otpadom leži u slabo razvijenoj infrastrukturi za obradu otpada. Splitsko-dalmatinska županija još uvijek nema izgrađeno reciklažno dvorište za građevni otpad. Udruga Sunce Split tako i ovim putem apelira na sve građane da ne odbacuju građevinski otpad te da ne stvaraju ilegalne deponije. Prema dostupnim podacima, planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta za zbrinjavanje te vrste otpada.

Napominjemo i da sve okolišne probleme možete prijaviti na Zeleni telefon.

Rad Zelenog telefona Udruge Sunce Split financira se iz vlastitih sredstava, proračuna Splitsko-dalmatinske županije i fondacije C&A.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET