Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Plastic smart cities Croatia: Udruga Sunce zabilježila veliki interes gradova i općina za održivim rješenjima

U jeku pandemijske krize s Covid-19 virusom, zadovoljstvo nam je informirati vas o velikom interesu gradova i općina na području Dalmacije za sudjelovanjem u Plastic Smart Cities Croatia projektu.

Radi se o novom projektu Udruge Sunce Split koji će se provoditi na administrativnom području projektnog partnera, odnosno odabrane općine/grada u Dalmaciji, a koji je financiran u suradnji s WWF-om Mediterranean.

U sklopu projekta predviđene su aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje plastičnog otiska; implementacijom mjera za smanjenje ili prestanak korištenja jednokratne plastike u različitim segmentima društvenog života lokalne zajednice i bolje gospodarenje otpadnom plastikom u jednom gradu ili općini u Dalmaciji. Kroz provedbu ovih aktivnosti nastojat ćemo podignuti svijest na lokalnoj i nacionalnoj razini o uzrocima i posljedicama plastičnog zagađenja na okoliš, morske i kopnene eko sustave te zdravlje ljudi.

U trenutku kad smo, možda više nego ikad do sada svjesni činjenice da oslabljeni ekosustavi imaju i poguban utjecaj na širenje virusa poput Covid-19, interes čelnika gradova i općina za uvođenje promjena i primjenu mjera zaštite okoliša daje nadu u bolju budućnost, u kojoj će zaštita okoliša i očuvanje prirode biti u fokusu našeg interesa.

Nakon provedenog poziva Udruge Sunce za sudjelovanjem u projektu, upućenog na adrese ukupno 82  priobalne općine i grada iz četiri dalmatinske županije, čak 16 općina i gradova je izrazilo interes za suradnjom, od čega je 11 općina i gradova pristupilo i drugom koraku, odnosno detaljnom ispunjavanju upitnika o gospodarenju otpadom.

Cilj upitnika bilo je istraživanje motivacije za sudjelovanjem u projektu i donošenjem mjera koje se tiče jednokratne plastike te učinkovitosti trenutnog sustava gospodarenja otpadom i očekivanih promjena na sustav.

Općine i gradovi koji su ispunili upitnik te na taj način izrazili spremnost provođenja projekta na svom području su: Grad Solin, Grad Trogir, Grad Makarska, Grad Stari Grad, Grad Supetar, Općina Gradac, Općina Novigrad, Općina Sali, Grad Dubrovnik, Općina Orebić i Općina Lastovo.

Kako bi pronašli partnera čije će sudjelovanje omogućiti uspješnu provedbu projekta, ali i kasniju promociju primjera dobre prakse na razini Hrvatske i Mediterana definirali smo kriterije temeljem kojih ćemo se voditi pri odabiru partnera. To su: izražen interes i motivacija za sudjelovanje u projektu, uspješnost u dosadašnjoj organizaciji sustava gospodarenja otpadom u gradu/općini te spremnost za organizaciju održivog gospodarenja otpadom na temelju prioriteta: spriječi, ponovno koristi i recikliraj, marketinški potencijal grada/općine, zahtjevnost implementacije projektnih aktivnosti s obzirom na broj stanovnika i poslovnih subjekata, postojanje zaštićenih područja na području grada/općine i utjecaj plastičnog zagađenja na iste te dosadašnja suradnja.

Za sudjelovanje u projektu u ovom trenutku je moguće odabrati samo jednog partnera (općinu/grad). Stoga ovim putem zahvaljujemo predstavnicima svih zainteresiranih jedinica lokalne uprave i samouprave na iskazivanju motivacije za provođenje ovog važnog projekta. Sljedeći korak bit će održavanje sastanaka, kako bi konačno definirali grad/općinu partnera na projektu, o čemu ćete uskoro biti obaviješteni.  Istovremeno pokušavamo pronaći načine za uključivanje svih zainteresiranih gradova i općina.

Nadamo se da ćemo u dogledno vrijeme imati priliku surađivati sa svima koji su pokazali razumijevanje i interes za smanjenjem i prestankom korištenja jednokratne plastike te poboljšanja kvalitete života na čitavom Mediteranu, posebno uzmemo li u obzir da to područje predstavlja vodeću svjetsku turističku destinaciju te je izloženo velikom pritisku onečišćenja otpadom, posebno plastikom.

Ovom prilikom htjeli bi još jednom istaknuti kako su napori za smanjenjem našeg plastičnog otiska izuzetno važni, budući da promiču održivost upravljanja i suživot s prirodom, o kojima ovisi naša budućnost i budućnost našeg planeta. U vremenu ove krize uzrokovane virusom Covid-19, vjerujemo da smo ovog svjesniji nego ikad prije.