DKU kao interaktivni proces koji poboljšava učenje

DKU kao interaktivni proces koji poboljšava učenje

U četvrtak, 20. veljače 2020. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu predstavljeni su rezultati projekta „PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“.

O rezultatima projekta govorili su predstavnica nositelja projekta – Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te profesori s fakulteta-partnera: Kemijsko-tehnološkog, Ekonomskog, Filozofskog i Pravnog fakulteta.

Lina Matijević iz Udruge Sunce Split u uvodu je iznijela evaluaciju postojećih programa društveno korisnog učenja te govorila o unaprjeđenju i razvoju novih programa i pratećih planova. Od početka projekta PAZI! u ožujku 2018. godine, razvijena su četiri nova programa za svaki partnerski fakultet, kroz 22 predstavljanja informirano je 427 studenata, a realizirano je šest studentskih društveno korisnih projekata, dok je provedba još tri rada u tijeku. Također, kako je kazala Lina Matijević, na Ekonomskom fakultetu u Splitu osnovan je Ured za DKU, a održana je i Konferencija o DKU, u sklopu koje je objavljen i Zbornik radova. Izrađena su i dva programa za mentoriranje organizacija civilnog društva: za Eko Zadar i Udrugu BIOM iz Zagreba.

Docentica dr. sc. Maša Buljac s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu kazala je kako je KTF sudjelovao u dva DKU projekta čiji je nositelj Udruga Sunce Split: „Studenti uče o društveno korisnom angažmanu – DKU u zaštiti okoliša“ te u projektu „PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“. Studenti KTF-a bili su angažirani na osmišljavanju i izradi interaktivne mape za zbrinjavanje otpada unutar Kampusa pod nazivom Ne budi kao noj, promidžbu eko-smještaja za iznajmljivače te odvojeno prikupljanje otpada na fakultetima. Dvojica studenata trenutno rade na komposteru koji će biti postavljen ispred zgrade KTF-a, a čije je predstavljanje najavljeno za ožujak ove godine. Prema riječima Maše Buljac, programi društveno korisnog učenja nadilaze klasično obrazovanje te poboljšavaju proces učenja.

Izvanredni profesor EFST-a, dr. sc. Zoran Mihanović istaknuo je kako se sada na splitskom Ekonomskom fakultetu i službeno može upisati stručna praksa DKU. U proteklih pet godina studenti EFST-a sudjelovali su u tri projekta DKU, čiji je nositelj Udruga Sunce Split.

Doc. dr. sc. Ivanka Buzov s Odjela za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu osvrnula se na angažman studenata učiteljskog studija te studija sociologije i pedagogije u projektu PAZI!. Nastavnici s Filozofskog fakulteta sudjelovali su u izradi evaluacijskih procedura, kao i konferencijama o DKU na sveučilištima.

Dr. sc. Ivana Carev s Kemijsko-tehnološkog fakulteta predstavila je Zbornik radova koji je nastao u sklopu Konferencije o društveno korisnom učenju, a studentica Pravnog fakulteta Hajdi Biuk, koja je sudjelovala u izradi i postavljanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na fakultetima, govorila je u svom iskustvu te predstavila čitav proces nastanka projekta.

Na predstavljanju rezultata projekta PAZI! sudjelovali su članice i članovi zbora Alumni EFST-a, koji su svojim glazbenim uvodom razbili tremu izlagača te uveselili završetak prezentacije.

Dvogodišnji projekt PAZI! počeo je u ožujku 2018. godine. Svi partneri na projektu te uključeni studenti imali su priliku upoznati se s metodom društveno-korisnog učenja, a kroz rad na projektu doprinijeti osvještavanju potrebe očuvanja okoliša te okolišno odgovornog ponašanja u široj društvenoj zajednici. Naglasak je stavljen na poticanje interdisciplinarne suradnje između fakulteta (STEM područje, humanističke i društvene znanosti) i šire društvene zajednice.

Projekt „PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“ financiran je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET