Inventarizacija podmorja, 2 akcije čišćenja podmorja i nadmorja

Kartiranje-Otok-Brac

U sklopu usluge „Inventarizacija podmorja, 2 akcije čišćenja podmorja i nadmorja“, Sunce će provesti podvodno istraživanje i foto dokumentiranje prisutnih vrsta i morskih staništa na području Visa, koji će poslužiti za izradu vodiča i komunikacijsko-edukativnih materijala o ljepotama podmorja Viškog arhipelaga. Cilj projekta, kojeg je ova usluga dio, je educirati najmlađe skupine o podmorju koje ih okružuje i važnosti njegova očuvanja.

Neodgovornim ponašanjem čovjeka, morski ekosustav svakim danom pod sve većim je pritiskom, a jedan od ključnih problema je otpad u moru i priobalju. Akcijama čišćenja plaža i podmorja, te provedbom monitoringa otpada, nastojimo taj negativni utjecaj umanjiti i educirati javnost o ovoj problematici.

Slika 1. Podvodno snimanje

Naziv usluge: Inventarizacija podmorja, 2 akcije čišćenja podmorja i nadmorja

Usluga uključuje provedbu identifikacije adekvatnih lokacija u suradnji s Naručiteljem, inventarizaciju prisutnih morskih i obalnih staništa te pridnenih vrsta, izradu fotodokumentacije i odabir najatraktivnijih fotografija, prijedlog okvirnog sadržaja budućih komunikacijskih materijala za promociju i edukaciju o podmorju odabranih područja, te organizaciju dviju akcija čišćenja podmorja i nadmorja na odabranim područjima.

Naručitelj usluge: Udruga Geopark Viški arhipelag

Trajanje usluge: 24.10.2022. – 01.05.2023.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.

E-mail: [email protected]