Udruga Sunce poslala je svoje komentare na nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017. – 2022. grada Splita

Udruga Sunce poslala je svoje komentare na nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017. – 2022. grada Splita

Udruga Sunce Split zadnjih je mjesec dana aktivno pristupila problemu donošenja novog Plana gospodarenja otpadom za grad Split kroz FB i medijsku kampanju u kojoj smo htjeli s javnosti podijeliti svoja znanja, informacije i ponajprije komentare vezane za problematiku gospodarenja otpadom i aktualnim temama. Osim toga, naš je tim aktivno istraživao predloženi nacrt Plana i raspravljao o svim njegovim elementima. U javnoj smo raspravi osim šire kroz medije, sudjelovali i formalno tako što smo naše komentare na predloženi nacrt Plana poslali Gradu Split. Ovdje možete preuzeti poslani dokument s našim komentarima, a dalje u tekstu pročitajte samo neke.

 

S obzirom da o svim akterima u gospodarenju otpadom ovisi provedba Plana, svakom ozbiljnom izrađivaču treba biti u interesu njegovo participativno donošenje  čime se značajno povećavaju šanse za njegovu uspješnu provedbu. Svoj interes smo izrazili prije i tijekom javne rasprave 2016. te potom i novoj gradskoj vlasti koja je trebala uskladiti PGO s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017-2022. Međutim, niti prilikom revizije dokumenta izrađenog u 2016. izrađivač Plana te naručitelj Grad Split nisu smatrali svrsishodnim uključiti Udrugu Sunce niti ostale relevantne dionike.

 

U RH izrađen je novi nacionalni  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022 (NN 3/2017.). Po Zakonu svaki plan niže razine – plan jedinica lokalne samouprave nužno mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH. Svako povezivanje sa starim dokumentima i ciljevima koji se nalaze u njima, što je slučaj u ovom nacrtu, smatramo ne svrsishodnim te može dovesti do neusklađenosti Plana, a time i dovesti u pitanje njegovu zakonitost.

 

Predloženi Plan gospodarenja otpadom grada Splita za razdoblje od 2017. do 2022. ne donosi mjere potrebne za ispunjavanje zakonskih odredbi, konkretne korake, vremenske rokove i odgovorna osobe/institucije/organizacije.

 

Planom se predviđa se sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ kao i sustav prikupljanja otpada putem tri posude, međutim kada i kako će taj sustav funkcionirati nije obrađeno. Plan odgovornim osobama za provedbu ne daje jasne smjernice za daljnje djelovanje u smislu definiranja gdje će posude biti postavljanje, dinamiku njihova postavljanja, potrebna financijska sredstva, rokove provedbe te pokazatelje uspješnosti. Slično se odnosi i na izgradnju kompostane.

 

U Planu nisu definirani pokazatelji provedbe uspjeha, a koji će odgovornim osobama omogućiti praćenje provedbe realizacije Plana stoga zahtijevamo njihovo uvođenje te predlažemo sljedeće: količine odvojeno prikupljenog otpada iz domaćinstava, količine odvojeno prikupljenog biootpada, količine kompostiranog otpada i kompostana, količine oporabljenog otpada isključujući energetsku oporabu, obuhvat stanovništva obuhvaćen odvojenim prikupljanjem otpada putem sustava „od vrata do vrata“, obuhvat stanovništva obuhvaćen odvojenim prikupljanjem otpada putem zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, broj zelenih otoka i rezultati prikupljanja putem istih, broj uspostavljenih reciklažnih dvorišta te mobilnih reciklažnih dvorišta kao i rezultati rada, broj projekata vezanih uz sprječavanje nastanaka otpada, količine otpada odložene na odlagalište kao rezultat provedbe mjera…

 

Poželjno je i istaknuti kako Županijski centar ne može biti isprika Gradu za ne poduzimanje svih prethodnih koraka u gospodarenju otpadom, a ovaj stav dijeli i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Saborski odbor za zaštitu okoliša. Sadašnji koncept Županijskog centra zasniva se na obradi miješanog komunalnog otpada, a koji nije sukladan sa Zakonom i načelima cirkularne ekonomije.

 

Zahtijevamo donošenje Plana u kojem će se odvojeno prikupljanje  temeljiti na sustavu „od vrata do vrata“, a koji se pokazao najuspješnijim u dostizanju ciljeva kako vezanih uz količine odvojeno prikupljenih različitih vrsta otpada, tako i njihovu kvalitetu što je preduvjet za njihov daljnji plasman na tržištu.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET