Sutra na gradskom vijeću Splita: donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Splita

Sutra na gradskom vijeću Splita: donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Splita

Nažalost i dalje jedinu motivaciju odgovornima pri donošenju ove Odluke predstavljaju zakonske obveze i sankcije EU, iako očigledno niti one nisu dovoljne.  Nije dovoljan niti nesnosan smrad, uzrokovan povišenim emisijama plinova, a koji je rezultat sanacije odlagališta Karepovac, a koji je opet rezultat premještanja kubika i kubika otpada kako bi se osigurao prostor za izgradnju sanitarne plohe i prihvat novih tona miješanog komunalnog otpada.  Kolika je razina razumijevanja prioriteta u gospodarenju otpadom vidljivo je i iz članka 31. Nacrta Odluke kojime se predviđa kažnjavanje građana koji Čistoći neće predavati biorazgradivi otpad. Što je sa građanima koji kompostiraju i  na ovaj način daju svoj doprinos smanjenu stvaranja otpada?! Je li netko uopće pročitao nacionalni Plan gospodarenja otpadom RH i važnost poticanja kućnog kompostiranja!?

Podsjetimo; već davno smo mogli imati kompostanu i 30% odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada pretvorenog u humus, 30% odvojeno prikupljenog papira, 10 % plastike, 7% stakla…I da imamo sustav koliko bi sad imali više površine za odlaganje one male količine ostatnog miješanog otpada. Iz ove odluke sustav i način njegova funkcioniranja i dalje nisu vidljivi… Za one koji čekaju Centar i kojima je njegova izgradnja izgovor za ne poduzimanje koraka po pitanju sustava odvojenog prikupljanja otpada i smanjivanja stvaranja otpada podsjećamo da Centar do 2020. neće biti gotov. A jednom kad bude gotov njegovi kapaciteti za odlaganje otpada će biti predviđeni za određeni broj godina. Dio otpada će se prerađivati u tzv. RDF koji će se potom spaljivati u cementarama i spalionicama.  Nećemo imati smrad ali ćemo imati emisije još toksičnijih plinova od onih koje sada imamo prilikom sanacije. A naknada će se naplaćivati prema količini isporučenog miješanog komunalnog otpada, i vjerujete s ovakvim postotkom odvojenog prikupljanja otpada neće biti mala, odnosno biti će daleko veća od one koju sada plaćamo. Pribrojimo li ovome sankcije EU za ne postizanje 50% odvojenog prikupljanja otpada, ne možemo, a da se ne zapitamo kuda nas to naša gradska uprava vodi?

Na linku ispod možete pronaći komentare Udruge Sunce na ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Splita.

Komentari_na ODLUKU

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET