Predstavljeni rezultati istraživanja o ”zelenom” poslovanju među privatnim iznajmljivačima

Predstavljeni rezultati istraživanja o ”zelenom” poslovanju među privatnim iznajmljivačima

Ekološka udruga Krka-Knin, koja je partner na projektu ”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije je u utorak 31.10.2017 u gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku u suradnji s Udrugom Sunce organizirala javno predstavljanje rezultata istraživanja  o stavovima iznajmljivača prema održivom turizmu, ”zelenom” poslovanju  i ekološkom certificiranju.

Anketni upitnik  pokazuje da 44% iznajmljivača, koji su surađivali u istraživanju na području Šibensko-kninske županije  uopće nije upoznato s konceptom održivog razvoja turizma. Što jasno pokazuje da, održivi i zeleni turizam ne bih smjeli biti samo koncepti koji se nalaze u strategijama i akcijskim planovima hrvatskog turizma, potrebno je više edukacije i interpretacije o praktičnim koracima, kako okolišnu održivost implementirati u svakodnevno poslovanje privatnih iznajmljivača.

Još jedno interesantno otkriće ovog istraživanja jest činjenica, da je 84% iznajmljivača spremno uložiti vrijeme i novac u program ekološkog certificiranja, kako bi ozelenili vlastito poslovanje, od čega ih 72% smatra kako bi ekološki certifikat pridonio poboljšanju rejtinga smještajnog objekta među gostima,a 48% ih smatra da bi ekološki certifikat utjecao na povećanje broja noćenja.

Ove su činjenice pozitivno doprinijele razvoju programa ekološkog certificiranja za privatne iznajmljivače Dalmatia Green, koji će biti uskoro predstavljen u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u buduće će se širiti i na područje Šibensko-kninske županije i ostalih dalmatinskih županija.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET