Kompostirajmo!

Kompostiranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih načina zbrinjavanja organskog otpada i pretvaranja u plodni humus.
Gotovo sav organski otpad u gradu Splitu, ali i diljem Hrvatske, završava na odlagalištima otpada iako njegovom razgradnjom u kontroliranim uvjetima može nastati kompost – organsko gnjojivo, bogato mineralima, koje je potrebno biljkama za brži, lakši i zdraviji rast.

Dobrobit od kompostiranja je višestruka:

  • Činjenica je da organski otpad čini otprilike trećinu ukupnog kućnog otpada te da bi pravilnim odvajanjem smanjili troškove odvoza otpada koje građani plačaju iz svog džepa.
  • Uz smanjenje potrebe za odvoz smeća, kompostiranjem smanjujete i volumen smeća na odlagalištima otpada. Sjetimo se da je volumen splitskog Karepovca oko šest milijuna metara kvadratnih, visina smeća je otprilike 60 metara što odgovara visini zvonika Sv. Duje!
  • Kompostiranjem stvaramo korisnu sirovinu koju možete koristiti za gnjojivo cvijeća, voća, povrća… Ako i nemate svoj vrt, kompostiranjem možete pomoći rodbini, prijateljima, susjedima. Uz to uvijek imate opciju napravljeni kompost donirati nekoj od udruga koje uređuju urbane vrtove. Ima i toga u Splitu!

Kompostirati može svatko, bilo u stanu bilo na selu. Danas postoje brojni primjeri kućnih kompostišta koja ne zauzimaju puno mjesta, a vrlo su korisna, nisu zahtjevna i prazne se tek svakih par mjeseci.

Korisno je naglasiti da ljudi često imaju krive pretpostavke da kompostište smrdi. Pravilnim kompostiranjem apsolutno se ne stvara neugodan miris. Bitno je, ako se odlučite na kompostiranje, držati se par pravila i naputaka.