Tags: zpdml

Zeleni forum upozorava – sadržaj Zakona o pomorskom dobru unaprijeđen je, no pitanje je hoće li štititi privatne ili opće interese

Konačni tekst Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prilagođen je sukladno mnogim traženjima, no ostaju neke sporne odredbe.

...

Split, Pula, Opatija, Vis, Makarska, Supetar, Šolta i Lošinj šalju poruku – More, plaže i obale su 100% naše!

Tražimo da se Zakon uskladi sa strategijama koje je donijela Republika Hrvatska za zaštitu okoliša!
Tražimo da nasipavanje i dohrana postanu iznimno dopuštene radnje, a ne pravilo!

...

100% NAŠE MORE, PLAŽE I OBALE!

Zahtijevamo hitno povlačenje prijedloga Zakona iz saborske procedure i pozivamo građane na mirno okupljanje.

...