Tags: zeleni-telefon

Brdo odložene zemlje i kamenja na Stinicama – ne radi se o otpadu

Na servis Zeleni telefon u svibnju 2021. godine zaprimili smo poziv zabrinutih građana zbog ogromnog odlagališta građevnog otpada u predjelu Stinice u Splitu.

...

Godišnji izvještaj o radu Zelenog telefona u 2021. godini

U 2021. godini zaprimili smo preko Zelenog telefona ukupno 285 vaših poziva, od čega je riješenih 220 predmeta (77 % od ukupnog broja zaprimljenih predmeta) uz predmete iz proteklih godina koje smo nastavili rješavati i u 2021.

...

Zeleni telefon preuzima rad web mape Sinjaj.hr

Zbog nedostatnih izvora financiranja za održavanje domene, Udruga Sunce primorana je ugasiti mapu Sinjaj.hr koja je od 2014. služila građanima da jednostavno i potpuno anonimno prijave okolišne i komunalne probleme u Splitu.

...

Polugodišnje izvješće Zelenog telefona za 2021. pokazuje rekordan broj prijava

Polugodišnje izvješće za 2021. pokazuje rekordan broj prijava – čak 162.

...

Održan stručni skup “Unaprjeđenje pravnih alata u zaštiti morskog okoliša”

U sklopu projekta SEAS održan je stručni skup “Unaprjeđenje pravnih alata u zaštiti morskog okoliša”.

...

Volonterski rad: objavljujemo godišnje izvješće za 2020. godinu

Predstavljamo vam projekte i aktivnosti Udruge Sunce Split iz 2020. godine u kojima su sudjelovali volonteri.

...

Nasipavanje plaža i praksa nadležnih tijela

Udruga Sunce više je puta upozoravala na problem manjkavog uređenja obale, ipak svjedočimo i nekim dobrim primjerima iz prakse kada su nadležna tijela u inspekcijskom postupku svoje ovlasti koristila u svrhu zaštite okoliša.

...

Policy Statement: pridržavanjem propisa protiv ilegalnih deponija građevinskog otpada

Građevni otpad posebna je vrsta otpada regulirana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,… 98/19) […]

...

U akciji na Plaži Pantan prikupljeno 38 kg glomaznog otpada

U akciji prikupljanja otpada održanoj u petak, 18. rujna na Plaži Pantan kraj Trogira, prikupljeno […]

...