Tags: zelena-akcija

Održana radionica za izradu nacionalne kampanje u sklopu projekta For Plastic Free Croatian Islands

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Zelena akcija u sklopu zajedničkog projekta “For Plastic-Free Croatian Islands” održale su dvodnevnu radionicu na temu javnog zagovaranja vezanog za rješavanje problema zagađenja jednokratnom plastikom.

...