Tags: volontiranje

Tražimo komunikatoricu/komunikatora

Prijavi se na natječaj komunikacijskog tima i postani volonter komunikator u Udruzi Sunce!

...

Tražimo volontera za Zeleni telefon

Zanima li te okolišno pravo? Želiš li naučiti više o načinu komunikacije s državnim i inozemnim institucijama i organizacijama koje se bave okolišnim pravom?

...

Volonterski rad – objavljujemo izvješće za 2021. godinu

Projekti i aktivnosti Udruge Sunce iz 2021. godine u kojima su sudjelovali volonteri.

...

Angela i Olena – naše nove volonterke u službi Europskih snaga solidarnosti

Na projektu Solidarity for Green Dalmatia 2021 timu Udruge Sunce pridružile su se 2 volonterke Europskih snaga solidarnosti (ESS) – Angela iz Makedonije i Olena iz Ukrajine.

...

Prezentacija aktivnosti i rezultata Odjela za edukaciju i informiranje

Zaposlenice Odjela za edukaciju i informiranje Udruge Sunce sudjelovale su na Edukacijsko – stručnom skupu „Zaštita i očuvanje prirode i primjena u edukaciji i školovanju“ u organizaciji Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

...

Volonterski rad: objavljujemo godišnje izvješće za 2020. godinu

Predstavljamo vam projekte i aktivnosti Udruge Sunce Split iz 2020. godine u kojima su sudjelovali volonteri.

...

Eko kalendar za odgovoran i zdrav način života

Predstavljamo još jedan rad ESS volonterki Sofije i Ivane! Ekološki kalendar s prigodnim datumima i […]

...

Održana završna konferencija projekta „VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode“

Provedba projekta „VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE!“ započela je u rujnu 2017., a završila […]

...

Volonterski rad: objavljujemo godišnje izvješće za 2019.

Želja za aktivnim doprinosom zajednici, po svojoj definiciji pomaganja, odnosno besplatnog djelovanja na dobrobit zajednice, […]

...