Tags: volonteri-2

Tražimo komunikatoricu/komunikatora

Prijavi se na natječaj komunikacijskog tima i postani volonter komunikator u Udruzi Sunce!

...

Volonterski rad – objavljujemo izvješće za 2021. godinu

Projekti i aktivnosti Udruge Sunce iz 2021. godine u kojima su sudjelovali volonteri.

...

ESS intervju – Angela Trajanova

Ja sam Angela Trajanova, studentica diplomskog studija na Fakultetu arhitekture u Skoplju. Sklona sam prirodi, arhitekturi, filozofiji, umjetnosti i težnji za optimalanim životom.

...

Angela i Olena – naše nove volonterke u službi Europskih snaga solidarnosti

Na projektu Solidarity for Green Dalmatia 2021 timu Udruge Sunce pridružile su se 2 volonterke Europskih snaga solidarnosti (ESS) – Angela iz Makedonije i Olena iz Ukrajine.

...

Volonterska akcija obnova kioska na Prvoj vidilici

Volonteri Udruge Sunce (učenici i nastavnici SŠ Braće Radić, Obrtne tehničke škole te Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju) zaposlili su svoje vrijedne ruke i krenuli u obnovu kamenog kioska na Marjanu. Ovaj kiosk uskoro će služiti kao izložbeni i prodajni prostor za proizvode učeničkih zadruga ove tri škole.

...

Volonterski rad: objavljujemo godišnje izvješće za 2020. godinu

Predstavljamo vam projekte i aktivnosti Udruge Sunce Split iz 2020. godine u kojima su sudjelovali volonteri.

...

Izrađen „Priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa Javne ustanove Nacionalni park Mljet“

Udruga Sunce je kroz projekt „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine […]

...

Predstavljamo sudionice projekta “Školski botanički vrt mediteranskog bilja”

Što motivira naše stručne suradnice i volonterke za sudjelovanje na projektu „Školski botanički vrt mediteranskog bilja“ možete saznati u ovom tekstu.

...

Udruga Sunce počinje djelovati kao potporna organizacija za međunarodne volontere u programu Europske snage solidarnosti

Od 2016. godine Udruga Sunce svake godine ugošćuje međunarodne volontere u sklopu progrâma financiranih od […]

...