Tags: venecija

Radionice na terenu – školske akcije čišćenja plaža u Splitu i Veneciji

Aktivnim sudjelovanjem u akcijama čišćenja plaža, učenici iz Venecije i Splita iz prve su ruke vidjeli utjecaj zagađenja mora otpadom.

...

Projekt ML-FREE – Sastanak partnera u Veneciji: Prekogranična inicijativa za Jadransko more bez otpada

Kick-Off sastanak projekta ML-FREE u Veneciji postavio je čvrste temelje. Razmjena znanja i iskustava nastavit će odigravati ključnu ulogu u postizanju ambicioznih ciljeva projekta.

...