Tags: upravljanje-vodama

Poziv na JEDRO okrugli stol – upravljanje vodama u Hrvatskoj

Doprinos kvalitetnijem upravljanju vodama u Hrvatskoj želi ponuditi tematska mreža JEDRO na okruglom stolu u Zagrebu.

...