Tags: unicompost

Gdje s biootpadom u stanu?

Ako želite smanjiti količinu otpada koju proizvedete, smanjiti komunalne troškove i rasteretiti okoliš – pozivamo vas da kompostirate!

...

UniCompoST priručnik o kompostiranju

Studenti splitskog Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Zvonimir Jukić i Ante Čović-Stanić, koji su u sklopu projekta PAZI! (Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno – […]

...

UniCompoST za odvajanje otpada i studentska istraživanja

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, 11. ožujka predstavljeni su rezultati projekta UniCompoST, osmišljenog i realiziranog […]

...