Tags: tribina

Otpad nije smeće: održana javna tribina o ponovnoj upotrebi predmeta

-Ponovna upotreba predmeta prije stotinjak i više godina predstavljala je svakodnevni ritual naših predaka, no […]

...

Otpad nije smeće: održana javna tribina o kompostiranju

U ponedjeljak, 21. listopada 2019. u dvorani Županijske komore Split HGK-a, održana je javna tribina […]

...

Otpad nije smeće: održana tribina o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada

Čak dvanaest jedinica lokalne samouprave u Međimurju, na čelu s Gradom Prelogom, u manje od […]

...

Otpad nije smeće: održana javna tribina o kućnom kompostiranju

U srijedu, 22. svibnja, u amfiteatru Zgrade tri fakulteta (Kemijsko-tehnološkog, Prirodoslovno-matematičkog i Pomorskog) u organizaciji […]

...