Tags: sveucilisni-odjel-za-studije-mora

Predstavljanje završnog javnog događanja u sklopu programa društveno korisnog učenja

U sklopu projekta Studenti uče o građanskom angažmanu  – društveno korisno učenje u zaštiti prirode […]

...

Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša

Početkom godine., 01. siječnja 2016., Udruga Sunce je započela s provedbom projekta Studenti uče o […]

...