Tags: stari-grad

Zajedno bez plastike na Jazz & Wine festivalu

Ovogodišnji Jazz & Wine festival u Starom gradu na Hvaru organiziran je bez plastike!

...

Zajedno bez plastike na adventu u Starom Gradu

U Starom Gradu na Hvaru ovogodišnja adventska manifestacija Vrime od Božića u Storemu Grodu organizirana je bez jednokratne plastike s ciljem smanjenja onečišćenja plastikom u Jadranskom i Sredozemnom moru.

...

Stari Grad donio Odluku o smanjenju korištenja jednokratne plastike!

Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Grad Stari Grad te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada, potpisana je i usvojena 4. 11. 2021. na sjednici gradskog vijeća Grada Starog Grada.

...

U Starom Gradu predstavljen Akcijski plan i Odluka projekta For plastic free Croatian Islands

Na otoku Hvaru 12. i 13. listopada Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Grad Stari Grad održali su dvodnevnu radionicu u sklopu zajedničkog projekta projekta For Plastic-Free Croatian Islands, financiran sredstvima Beyond Med Association.

...

„Zajedno bez plastike“ – Udruga Sunce počinje nacionalnu kampanju za smanjenje zagađenja jednokratnom plastikom

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce nastavlja s projektima i aktivnostima čiji je cilj smanjenje zagađenja jednokratnom plastikom.

...