Tags: rethink-plastic

Prijedlog za ambalažu i ambalažni otpad mora biti ambiciozniji

Europska komisija je predložila Uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu kojoj je cilj spriječiti stvaranje otpada i potaknuti ponovnu upotrebu.

...