Tags: prirucnik-za-zastitu-mora-i-za-prepoznavanje-zivog-svijeta-jadrana

Ronilački teren – kartiranje morskih vrsta i staništa

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” od 27.06. […]

...