Tags: prekogranicna-suradnja

Međunarodnom suradnjom do zaštite livada posidonije

Međunarodnom suradnjom do zaštite livada posidonije od sidrenja! Na poziv Europske komisije i Ministarstva zaštite […]

...

Crna Gora – jedina mediteranska zemlja bez morskog zaštićenog područja

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” održana su […]

...

Održan GIS trening u Tivtu (Crna Gora)

U Tivtu, Crna gora od 18. – 22. srpnja 2016. održan je petodnevni GIS trening […]

...

Ronilački teren – kartiranje morskih vrsta i staništa

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” od 27.06. […]

...

Sunce podiže kapacitete za kartiranje morskih staništa

Četverodnevni trening “Jačanje kapaciteta za kartiranje i monitoring” održan je u Petrovcu, Crna Gora u sklopu […]

...

Seminar Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima

Dvodnevni seminar „Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima“ održan je u Dubrovniku u sklopu […]

...

Kuda plovi morski otpad?

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje 22. travnja, Javna ustanova Rezervat Lokrum, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim […]

...

Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja morskih staništa

U sklopu projekta Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M […]

...